Арт терапия и приказна терапия

Какво е арт терапия?

Арт терапията или „арт лечението“ е посока в психотерапията и психологическата корекция, при която се получават положителни промени в психоемоционалното и психосоматичното състояние на клиента чрез средствата на художествените, музикалните, литературните, игралните и други видове изкуства. Арттерапията в ръцете на професионалист се превръща в завладяващ, лесен и високоефективен метод за „лечение“ за деца, юноши, възрастни и цели семейства.

От древни времена изкуството се използва като средство за обучение и възпитание, себепознание и себеизразяване. Всички си спомнят зашеметяващите снимки и успокояващите мелодии на селянки след тежък ден. Именно в народното изкуство се открива произходът на съвременната арт терапия.

„Излекуването с изкуство“ се основава на вярата в творческата същност на човека. И тук не е нужно да сте брилянтен художник или музикант, а просто да се насладите на процеса на създаване на собствено творение.

Основната цел на арт терапията е да хармонизира вътрешния свят на човека чрез развитие на способността за себеизразяване и себепознание. Ценността на използването на изкуството за терапевтични цели се крие в способността символично да изразява и изследва различни чувства и емоции: любов, омраза, негодувание, гняв, страх, радост и т.н..

Основните цели на арт терапията са:
1. Установете контакт с клиента, особено с детето.
2. Работете чрез потиснати мисли и чувства.
3. Развийте умения за самопознание и самоконтрол.
4. Отворени възможности за себеизразяване.
5. Фокусирайте се върху усещанията и чувствата.
6. Вземете материал за психодиагностика.
7. Улесняване на процеса на лечение (психотерапия).
8. Осигурете социално приемлив изход за агресия и други негативни чувства.
9. Развийте креативността и повишете самочувствието.

Много е важно да се отбележи, че арт терапията няма противопоказания и ограничения. Използва се в психологическата корекция и психотерапия, в педагогиката и социалната работа, в семейното консултиране и бизнеса..

При работа с деца арттерапията изпълнява образователни, коригиращи, психотерапевтични, диагностични и развойни функции.

Арт терапията ви позволява да:
- развиват умения за себеизразяване и себепознание;
- изразява пълната гама от чувства и емоции;
- отприщи и обогати творчеството;
- развиват креативност и уникалност на личността;
- да разкрие възможностите за познание на околния свят;
- намиране на лични значения и цели в живота;
- задоволяват потребността от самореализация;
- повишаване на самочувствието и самочувствието;
- отървете се от негативната себе-концепция;
- намери хармония на ума и чувствата;
- справят се с депресия, сълзливост и лошо настроение;
- преодоляват стреса, депресията и апатията;
- отървете се от повишена тревожност, страхове и фобии;
- отървете се от негативните емоции и мисли;
- преодоляват трудностите на емоционалното развитие;
- облекчи стреса и намери душевно спокойствие;
- преодоляване на емоционална нестабилност и импулсивност на емоционалните реакции;
- отървете се от опита на емоционално отхвърляне;
- спечелете емоционално благополучие и чувство за щастие;
- справят се с пост-стрес, невротични и психосоматични разстройства;
- преодоляване на вътрешни и междуличностни конфликти;
- преодоляване на кризи в отношенията и личностното развитие;
- преодоляване на екзистенциални и свързани с възрастта кризи;
- преодоляване на психологическа травма, чувство на скръб и загуба;
- подобряване на рехабилитацията и социалната адаптация в случай на заболяване и телесна повреда;
- развиват комуникативни умения и важни социални умения;
- отървете се от недоволството от семейните отношения;
- справят се с ревност, негодувание и чувство на самота;
- анализирайте състоянието си и намерете изход от тази ситуация;
- отървете се от различни зависимости;
- подобрете настроението и развийте вяра в бъдещето.

Днес има много насоки в арт терапията, тъй като всеки вид изкуство може да се използва в психотерапията и психологическата корекция. Основните видове арт терапия са:

1. Изотерапия - живописна терапия, базирана на визуалните изкуства.

2. Цветотерапия - лечението идва от съзерцанието на специално подбрани цветови комбинации, засягащи по определен начин човешката психика.

3. Библиотерапия (включително приказна терапия) - литературна композиция от приказки, разкази, притчи, стихотворения, хоку и творческо четене на литературни произведения.

4. Музикотерапия - възприемане и създаване на музикални произведения, интерпретация и експериментиране със звукови образи. Днес се използва музикална терапия, включително на етапа на вътрематочно развитие на плода..

5. Танцово-двигателната терапия използва движения в основата на развитието на физическия, социалния и духовния живот на човека, помага да се отървете от „мускулната обвивка“, скобите и комплексите.

6. Драма терапия (театрална терапия) - разиграване на всякакъв сюжет за себеизразяване, себепознание и корекция на поведението в подобни ситуации в живота.

7. Игрова терапия - игрова терапия, която ви позволява по игрив начин да се отървете от поведенческите и емоционални проблеми, да развиете комуникативни умения и мотивационно-волеви качества.

И много други насоки и методи, включително сложен метод - терапия на синтез на изкуство, съчетаващ живопис, версификация, драма, театър, реторика и пластика.

Ще се спра малко повече на приказната терапия - един от най-красивите и магически методи на арт терапията - тъй като съм квалифициран приказен терапевт.

Приказната терапия е най-старият метод на практическата психология в човешката цивилизация и един от най-младите методи в съвременната научна практика. Приказната терапия използва приказна форма за интегриране на личността, развитие на творческите способности, разширяване на съзнанието и подобряване на взаимодействията с външния свят. Той се използва широко в психотерапията и психологическата корекция при деца, юноши, възрастни и семейства. Приказната терапия се използва за решаване на голямо разнообразие от проблеми: от учебни затруднения до остри житейски кризи.

Предметът на приказната терапия може да се определи като процес на отглеждане на Вътрешното дете, развитие на душата, повишаване нивото на осъзнаване на събитията, придобиване на знания за законите на живота и начините на социална проява на творческа творческа сила.

Основните цели на приказната терапия са:
- осъзнаване на техните потенциали, възможности и стойност на собствения им живот;
- разбиране на причинно-следствените връзки на събитията и действията;
- познаване на различни стилове на отношение;
- смислено творческо взаимодействие с външния свят;
- вътрешно усещане за сила и хармония.

Има три основни насоки за използване на приказна терапия: диагностика (арсенал от проективни техники за човешки изследвания); корекция (въздействие върху личността на човека за нейната положителна трансформация) и превенция (развитие на психологически качества и способности на деца, юноши и възрастни). Приказно терапевтично въздействие се осъществява с помощта на пет вида приказки: художествена, дидактична, психокорекционна, психотерапевтична и медитативна. За всяка ситуация, случай на консултиране, са подбрани или специално съставени подходящи приказки.

Ще изброя основните функции на психотерапевтичните приказки:
- приказката запълва пропуските в индивидуалната история на клиента и я допълва с обща човешка информация;
- приказка ви позволява да актуализирате моментите от личната история, изместени от клиента;
- приказката ви позволява да формирате нов поглед върху ситуацията и да преминете към ново ниво на нейното осъзнаване, моделирайки по-конструктивно отношение и поведение;
- приказката отразява вътрешния конфликт на клиента и дава възможност за размисъл върху него;
- приказката е символичен „буфер“ между клиента и терапевта. Благодарение на това съпротивлението на клиента се изглажда и енергията се насочва към отражение;
- приказката служи като алтернативна концепция за възприемане на двусмислени житейски ситуации;
- приказка формира Вяра в положително решение на проблема (обаче, за да се види това, често се изисква да се отдалечим от стереотипите на ежедневното съзнание).

Има пет основни техники за работа с приказка: анализ на приказки, разказване на приказки, пренаписване на приказки, постановка на приказки с помощта на кукли и писане на приказки. В същото време съществуват индивидуални характеристики на използването на приказна терапия за възрастни, юноши и деца. За юноши и възрастни емоционалният аспект на приказната терапия („запомнянето“ на приказното отношение) е вратата към личния им ресурс. Приказното възприемане на света помага да се натрупа сила, да се отворят нови възможности за творческа конструктивна промяна в реална ситуация и да изпълни душата ви с чувство за хармония и радост. Носейки енергията на това усещане, човек може да се превърне в независим създател на собствения си живот..


Арттерапията и терапията с приказки са очарователен свят, в който трябва да направите много открития.

Невербална психотерапия

В момента има повече от 400 области на психотерапията. Също така психотерапията може да бъде разделена на индивидуална, семейна или групова; краткосрочни или дългосрочни.

Има разделение на вербални и невербални методи на психологическа работа. Това е доста произволно, тъй като всяка терапия предполага една или друга вербална комуникация. Разговорната (или речева) психотерапия включва: психоанализа, психодрама, гещалт терапия, хуманистична, екзистенциална и когнитивно-поведенческа психотерапия.

Неразговорните видове психотерапия се считат за методи на работа, при които преобладава невербалният тип комуникация. Психологът дава на клиента задача (в зависимост от избраната терапия) и не се намесва в процеса, след което анализира един или друг невербален продукт.

Когато човек не може да формулира и разкаже какво не му отива в живота, притеснява се, притеснява се, носи психически дискомфорт, какви съмнения и страхове притежава, на помощ идват неречеви видове психологическа работа. Основните техники, свързани с невербалните видове психотерапия, са:

Невербалната психотерапия е идеална за работа с деца, юноши, както и възрастни, които имат затруднения с вербалното изразяване на мисли, чувства и емоции (често причината за такива трудности може да бъде алекситимия - характеристика на нервната система, която се изразява в неспособността да разпознават и изразяват своите емоции и чувства Според различни оценки проявите на алекситимия са налице при 5-23% от здравото население и при 85% от хората с нарушения на аутистичния спектър; най-често алекситимията се среща при мъжете). Поради възрастта детето често не може да формулира словесно какво го тревожи. Тийнейджърите са импулсивни, недоверчиви, трудно им е да се отворят и да говорят откровено с непознат. А много възрастни са предпазливи или скептично настроени към психотерапевтите и това им пречи да изразят напълно своите преживявания. Благодарение на неразговорните видове психотерапия, скритите проблеми лесно и естествено изплуват на повърхността. Рисувайки, композирайки, танцувайки или играейки в пясъчника, човек пренася вътрешния си свят в скулптура, рисунка, приказка, танц и т.н. Има освобождаване от психологически блокове. Един или друг вид невербална психотерапия може да се извършва само от специалист, завършил допълнително обучение.

Проблеми и диагнози, които могат да бъдат коригирани с неразговорни видове психотерапия:

 • заекване;
 • невротични разстройства (енуреза, енкопреза, сън, апетит, речеви нарушения);
 • тревожност, депресия;
 • раздразнителност;
 • агресивно поведение;
 • хронична умора;
 • хиперактивност;
 • психосоматични разстройства;
 • поведенчески разстройства;
 • проблеми със самочувствието;
 • страхове, фобии, натрапчиви мисли, OCD;
 • детски капризи;
 • трудности със социализация, комуникация, адаптация в екип;
 • детски мутизъм;
 • детска ревност (към родители, братя, сестри);
 • преживяване на загуба (близки или домашни любимци);
 • емоционални затруднения на дете, страдащо от негативен психологически климат в семейството (депресия, отчаяние, чувство за собствена безполезност и самота).

Важно е да се разбере, че не всички изброени проблеми могат да бъдат решени или коригирани само с помощта на психотерапия; в някои случаи е необходима сложна корекция. Например, в случай на синдром на хиперактивност, в допълнение към работата с психотерапевт, е необходимо да наблюдавате невролог и, вероятно, други специалисти - психиатър, невропсихолог (в зависимост от формата и тежестта на разстройството).

Отвън може да изглежда, че няма нищо трудно в провеждането на невербална психотерапия. Изглежда, че самият родител може да играе с детето в пясъчника, да му прочете приказка или да го измисли с него, да нарисува картина. И за да анализира случилото се, той може да разчита на книги по психология или на информация, получена от интернет. Но това е погрешно схващане. Много е добре, ако родителите заедно с детето рисуват, строят от пясък, четат и съставят приказки. Това е почивка, забавление, начин да прекарате време с детето си, да го опознаете по-добре, да укрепите отношенията родител-дете. Но това няма нищо общо с психотерапията. Първо, родителят няма необходимото образование и опит. В психотерапията има твърде много различни нюанси, които само подходящо обучен специалист може да знае. Психотерапевтът знае как правилно да работи с материала, получен по време на сесията и как правилно да го интерпретира. На второ място, родителите са възпрепятствани от своите емоции и лични отношения, за да оценят обективно и правилно да интерпретират резултатите от творчеството на детето. Ето защо, ако детето има някакви психологически затруднения, с които не може да се справи самостоятелно, а родителите разбират, че не могат да му помогнат по никакъв начин, по-добре е да не се бавите и да се свържете своевременно с квалифициран специалист..

Неразговорните видове психотерапия ви позволяват да се отървете от комплексите и вътрешната стегнатост. В зависимост от индивидуалните характеристики и нужди на клиента, психотерапевтът избира за него най-подходящата посока на невербалната психотерапия.

Тело-ориентирана терапия

Позволява ви да коригирате психологически проблеми чрез работа с тялото. Практикуващите телесно ориентирана терапия (ТОТ) твърдят, че психиката и тялото са неразривно свързани и душата не може да бъде излекувана без облекчаване на телесното напрежение. Неизказаните емоции и преживявания не отиват никъде, те остават в нас и подкопават отвътре, изразяващи се в определени соматични заболявания. TOP ви позволява да премахнете мускулните скоби, хроничната умора, да се отпуснете, да се научите да усещате и разбирате тялото си.

Терапия с пясък

Тази тенденция възниква отдавна и първият, който говори за нея, е Карл Густав Юнг. При класическата юнгианска пясъчна терапия има доста строги изисквания: на клиента се предлагат две правоъгълни дървени пясъчници с определен размер (едната е пълна със сух пясък, другата с мокър пясък), дъното е боядисано в синьо. По време на сесията клиентът има пълна свобода на действие - той може да изгражда и разрушава някои от собствените си светове, да копае, да излива пясък, да използва различни играчки и т.н. Психотерапевтът не се намесва в процеса, той наблюдава отстрани и забелязва всичко, дори и най-малките нюанси. В психотерапията няма дреболии, всяко действие или бездействие може да се тълкува (как човек се справя с пясъка, колко му е приятно да потапя ръце в него или, напротив, иска да ги отърси през цялото време; той създава или унищожава повече; какви играчки използва и т.н.)... Предимството на пясъчната терапия е, че човек може да се изразява творчески, без никакви специални умения или таланти..

Днес освен юнгианската пясъчна терапия има и други области: приказки в пясъка, рехабилитация, методически програми на пясъка, пясъчна терапия в контекста на арт терапията и др. В зависимост от целите и задачите, психотерапевтът избира какъв вид терапия да използва.

Приказна терапия

Този тип психотерапия е подходящ както за деца, така и за възрастни, но по-често все още се използва при работа с малки клиенти. По време на сесията специалистът приканва детето да измисли съвместно или самостоятелно своя собствена приказка или да обсъди някоя вече съществуваща. След това психотерапевтът анализира случилото се и идентифицира вътрешните проблеми на детето, които изискват корекция. Терапията с приказки често се комбинира с различни видове арт терапия. Например, клиентът е поканен да нарисува своя собствена приказка, да моделира герои от пластилин, да направи кукли и т.н..

Арт терапия

Буквално означава лечение с изкуство, творчество. Този тип психотерапия дава възможност на човек да изрази себе си, своите притеснения и преживявания в творчеството. Има толкова много видове арт терапия, колкото са насоките в изкуството (музикална терапия, изотерапия, терапия с танцови движения, филмотерапия, глинеста терапия, театрална терапия и др.) Арт терапията позволява на човек да изхвърли натрупаните негативни емоции, да се освободи от страховете и да се научи да разбира своите чувства. Гледайки резултата от творческата си работа, клиентът изпитва чувство на удовлетворение, повишава се самочувствието и настроението му. Много важен момент в арт терапията е катарзисът (шок, изпитване на много силни емоции). Катарзисът ви позволява да се освободите от напрежение, както и да изпитате прозрение, тоест „илюминация“, революция на съзнанието, след която човек може да погледне от различен ъгъл на ключовите житейски проблеми.

Невербалните методи на психотерапевтична работа ви позволяват правилно и деликатно да помогнете на човек в решаването на неговите проблеми. Предимството на подобни методи на психотерапия е, че те са интересни и необичайни, които привличат и печелят и най-недоверчивите и скептични клиенти, помагат на клиента и специалиста бързо да намерят доверителен контакт, а също така преодоляват ефекта от психологическите защити, без да навредят на клиента..

Ако вие или вашите близки се нуждаете от психологическа помощ, но имате затруднения с комуникацията на живо, невербалната психотерапия или консултация по Skype може да са подходящи за вас. Обадете ни се на (812) 642-47-02 и се регистрирайте при нашите специалисти.

Използване на арт терапия и методи за терапия с приказки за работа с деца в детската градина.

Александър Мясников ще отговаря на въпроси на потребители на проекта "Infourok"

Ще анализираме всичко, което ви тревожи.

19 юни 2020 г. 19:00 (московско време)

 • всички материали
 • Статии
 • Научни трудове
 • Видео уроци
 • Презентации
 • Резюме
 • Тестове
 • Работни програми
 • Други методични. материали
 • Олга М. Сабирова Напишете 1142 02.02.2018

Номер на материала: DB-1393582

 • Предучилищно образование
 • Предучилищна възраст
 • Статии

Добавете материали с авторски права и вземете награди от Info-урок

Седмичен награден фонд 100 000 рубли

  02.02.2018 г. 226
  02.04.2018 г. 306
  02.02.2018 г. 275
  02.02.2018 г. 254
  02.02.2018 г. 180
  02.02.2018 г. 1162
  02.02.2018 г. 281
  02.02.2018 г. 1290

Не намерихте това, което търсите?

Ще се интересувате от тези курсове:

Оставете вашия коментар

 • За нас
 • Потребители на сайта
 • ЧЗВ
 • Обратна връзка
 • Подробности за организацията
 • Нашите банери

Всички материали, публикувани на сайта, са създадени от авторите на сайта или публикувани от потребителите на сайта и са представени на сайта само за информация. Авторските права върху материалите принадлежат на съответните им автори. Забранено е частично или пълно копиране на материали на сайта без писменото разрешение на администрацията на сайта! Редакционното мнение може да се различава от това на авторите.

Отговорността за разрешаването на евентуални спорове относно самите материали и тяхното съдържание се поема от потребителите, публикували материала на сайта. Редакторите на сайта обаче са готови да предоставят всякакъв вид подкрепа при решаването на всякакви въпроси, свързани с работата и съдържанието на сайта. Ако забележите, че материалите се използват незаконно на този сайт, информирайте администрацията на сайта за това чрез формуляра за обратна връзка.

Приказна терапия с елементи на арт терапията като иновативен и активен метод в работата с деца в предучилищна възраст и родители

Елена Кичаева
Приказна терапия с елементи на арт терапията като иновативен и активен метод в работата с деца в предучилищна възраст и родители

„Приказна терапия с елементи на арт терапията като иновативен и активен метод в работата с деца в предучилищна възраст и родители“

В наше време една от основните молби на родителите е интелектуалното развитие на детето. В резултат на това децата знаят повече, но все по-малко се възхищават и чудят, съпреживяват. Повечето деца в предучилищна възраст не знаят как да общуват с връстници и възрастни. Изправен пред този проблем в моята практика, като учител-психолог, имах въпроси, свързани с развитието на емоционалната сфера на детето, с търсенето на нови ефективни методи и техники, които допринасят за подобряване на психичното здраве на предучилищните.

Търсенето на мен доведе до магически, запазващ здравето метод на терапия с приказки и до елементи на метода на магическото изкуство - арт терапия.

Имах следните задачи:

• да се изследват психолого-педагогическите аспекти на проблема за развитието на емоционална отзивчивост при децата в предучилищна възраст.

• развитие у децата на способността за самоизразяване и себепознание.

• възпитаване у децата на доброжелателно отношение към хората, приятелски отношения с връстници, уважение към възрастните, грижовно отношение към децата.

Приказната терапия е метод, който използва приказна форма за коригиране на емоционални разстройства и подобряване на взаимоотношенията с външния свят. Приказната терапия използва източниците на приказките, за да идентифицира проблеми и да заключи правилни заключения и решения за образователни, образователни цели и за обща корекция на детското поведение. Той е идеален за всички възрастови групи, без значение чии проблеми трябва да бъдат анализирани и опитани да бъдат решени, дете или възрастен..

За това приказната терапия използва приказки и методи за работа с деца, които са им достъпни поради нейната простота и голям интерес към самата приказка..

Арт терапията е процес на разбиране на себе си и света. Чувствата, надеждите и страховете, очакванията и съмненията, конфликтите и помирението са въплътени в творчеството. Творческите възможности на детето, реализирани в процеса на арт терапия, са неговото развитие, както интелектуално, така и емоционално, разкриването на творческия му потенциал. Чрез рисуване, игра, приказка, арт терапията дава изход за вътрешни конфликти и силни емоции, помага да се разберат собствените чувства и преживявания, помага за повишаване на самочувствието и, разбира се, помага за развитието на творческите способности. Освен това енергичната творческа дейност насърчава релаксация и облекчаване на стреса. Психологът няма за цел да научи детето да рисува, основната задача на арт терапията е да развие самоизразяването и самопознанието на детето чрез творчество и да повиши адаптивните му способности.

Попадайки в творческото пространство, детето получава за себе си така необходимата възможност за себеизразяване, развитие, общуване. Арттерапевтичната атмосфера помага на детето да разкрие своя потенциал, което също води до положителни резултати от психологическата помощ.

Цели и задачи на приказната терапия и арт терапията

Цели и задачи на приказната терапия

Цели и задачи на арт терапията

Идентифициране на реални проблеми на детето.

Фокусиране върху усещанията и чувствата.

Развитие на способността да усещаш фино другия и това, което се случва наоколо. Изразяване от детето на действителните му чувства, емоции и преживявания в творчески упражнения.

Развитие на способността да се децентрира, способността да заема мястото на друг, да гледа на света от различни ъгли. Развитие на усещането, двигателните умения, речта.

Развитие на фантазията и въображението.

Развитие на въображението, креативността;

активиране на вниманието, паметта, мисленето.

Подобряване на вербалния език.

Установяване на адекватно самочувствие.

Подобряване на комуникативните умения, изграждане на група.

Отговорът на детето на вкоренени афекти, които детето не може да изрази своевременно (страхове, недоволство, гняв и т.н.);

намаляване на агресивността и демонстративността на детето

Развитие на способността за дълбоко въображаемо мислене, установяване на причинно-следствени връзки.

Поемане на инициатива и стимулиране на избора.

Организация на личното пространство:

- Възможност за създаване на комфорт около и в себе си,

- Способността да създавате среда около себе си, която е най-благоприятна за решаване на определени проблеми. Хармонизиране на вътрешното състояние.

Придобиване на нови ефективни стилове на поведение вместо на неадаптивен

По този начин можем да кажем, че приказната терапия формира основните структури на емоционалната интелигентност, а арт терапията допринася за изразяването на нечии чувства, проблеми, вътрешни противоречия, както и за творческо самоизразяване..

Помислете за основните форми на работа с приказка: Разказването на приказки помага да се преодолеят такива моменти като развитието на фантазията, въображението, способността за децентрализация.

Дете или група деца са поканени да разкажат история от първо или трето лице. Можете да поканите детето да разкаже приказката от името на други актьори, участващи или неучастващи в приказката. Например как лисица, Баба Яга или Василиса Мъдър ще разкажат приказка за колобок.

Анализът на приказките осигурява осъзнаване, интерпретация на това, което стои зад всяка приказна ситуация, зад изграждането на сюжета, зад поведението на героите.

Анализът на приказките и приказните ситуации може да бъде изграден под формата както на индивидуална работа, така и на групова дискусия, където всеки изразява мнението си за това, какво е „криптирано“ в конкретна приказна ситуация.

Съставяне на приказки

Детето може да композира приказка, независимо избирайки тема или според дадена първа фраза. В първата фраза психологът може да посочи основните герои и сцената. В собствената си приказка детето отразява своята проблемна ситуация и начини за нейното решаване. Това дава възможност да се реагира на значими емоции, да се идентифицират вътрешни конфликти и трудности..

Приказна куклена терапия

В рамките на куклената терапия всъщност се въплъщават въображаеми образи, които всъщност мнозина наричат ​​магия.Използват се различни версии на кукли: куклени кукли; кукли за пръсти; сенни кукли.

Постановка на приказки

Добре изиграното действие е вълнуващо, създава усещане за участие в събитията. Не всяко дете или възрастен обаче има актьорски талант, за да играе на сцената, поради което за психологически цели се използва и декорирането на приказки с помощта на различни видове кукли и пясъчник..

Работата с кукли ви позволява да подобрите и да покажете чрез куклата онези емоции, които обикновено едно дете по някаква причина не може да си позволи да покаже.

Рисуване на приказка

В контекста на приказната терапия е възможно да се използват арт - терапевтични техникимов: това е използването на проективни графични тестове и спонтанно рисуване или рисуване на илюстрации за приказка.

В рисунката се проявяват свободни асоциации и е възможен по-нататъшен анализ на получения графичен материал. Рисуването, моделирането действат като начини за разбиране на възможностите на човека и заобикалящата го реалност, като начин за моделиране на взаимоотношения и изразяване на различни видове емоции, включително негативни, негативни.

По време на общуването с изкуството детето „си тръгва” от преживявания, страхове и безпокойство. По този начин арт терапията ви позволява да приведете преживяванията на детето във външна форма чрез продукта на творческата дейност, да създадете нови положителни преживявания, да покажете и развиете творчески способности..

И така, оригиналността на практическата ми работа е, че интеграцията на методи се използва при работа с деца: приказна терапия и елементи на арт терапията.

Техники, използвани в този урок:

марания, засенчване, драсканици, монотип, рисуване с пръсти, щамповане, попиване, пръскане, рисуване със сухи листа, насипни материали и продукти, рисуване с предмети от околното пространство, триизмерни изображения от вестници, фолио, моделиране от пластилин и солено тесто.

Децата изпълняват задачи индивидуално, всеки създава своя собствена рисунка. Но особено удоволствие е да се създават колективни произведения - общи картини, композиции, където се комбинират образи, създадени от всички деца на групата. В процеса на колективно изпълнение на задача се създават условия за развитие на уменията за преговори, отстъпване, собствен принос към общата кауза, проявяване на инициатива, излагане на предложения, защита на собственото пространство, идея.

Структурата на развиващ се урок по терапия по приказки

използване на елементи на арт терапия:

• Отношение към предстоящата дейност. Загрявка. Колективни упражнения.

• Повторение. Психологът задава на децата въпрос за това какво помнят от последния урок.

• Разширяване. Психологът разказва или показва на децата нова приказка. Кани децата да опитат, да помогнат на някое същество от приказка, да измислят свой собствен завършек на приказка, да играят приказка и да нарисуват история, която им харесва от приказка (или продължение).

• Закотвяне. Психологът провежда игри, които позволяват на децата да придобият нови преживявания; правят се символни пътешествия, трансформации. Дискусия измислена (нарисувана от деца).

• Интеграция. Психологът обсъжда и анализира заедно с децата в какви ситуации в живота те могат да използват натрупания опит.

• Обобщаване. Психологът обобщава урока. Ясно произнася последователността на случващото се в урока, отбелязва отделните деца за техните достойнства, подчертава важността на натрупания опит.

• Ритуал на „излизане“ от приказката. Повторение на ритуала за „влизане“ в урока с добавянето.

Цели и задачи на урок по приказна терапия с елементи на арт терапия

Облекчаване на емоционален стрес

и мускулни скоби Развитие на емоционални и личностни характеристики на поведението

Развитие на когнитивните процеси

Развитие на зрително и слухово възприятие, внимание, фина моторика

Развитие на умения за съвместна дейност.

Формиране на графични способности, способност да се излюпва и рисува по различни начини

Развитие на комуникативни умения Развитие на сензорни представителства: познаване на цветове и нюанси, студени и топли тонове, форма, размер, пространствено разположение на предметите за създаване на изразителни образи

Интегрирането на тези методи позволява да се създадат условия за идентифициране на потенциални възможности и стимулиране на личностния растеж на детето, корекция и развитие на емоционална реакция. Това е оживен, творчески процес, обогатен с открития и прозрения на децата.

Тези методи могат да бъдат научени и използвани в ежедневието от родители и учители..

„Приказната терапия като метод на психологическа работа с деца“. Приказна терапия като метод на психологическа работа с деца. Приказната терапия е метод, който използва форма за личностна интеграция, развитие.

Активен метод на обучение в предучилищна институция "Активен метод на обучение" 1 Метод "Дни от седмицата". Цел: Да се ​​развие детското внимание, памет. Група: Старши Размер: 7 души. Време.

Използване на пясъчна терапия с деца в ранна предучилищна възраст Всички знаем, че използването на пясъчна терапия има благоприятен ефект върху емоционалното състояние на децата, особено по време на адаптационния период. На.

Синопсис за социално и комуникативно развитие "Приказна терапия като метод за работа с деца" Приказната терапия е метод на арт терапия, използван за развитие на креативност, себеизразяване, подобряване на взаимодействието.

Майсторски клас „Здраве на дланта на ръката“ за използване на су-джок терапията при индивидуална работа с деца с увреждания Една от основните задачи в образователните дейности на деца с увреждания е всестранното развитие. В детската стая.

Метод на проекта в работа с родители на деца в предучилищна възраст. Метод на проекта в работа с родители на деца в предучилищна възраст. Аспектът на взаимодействие и сътрудничество между семейството и предучилищната образователна институция е „вечен” проблем.

Перспективно планиране на съвместни дейности с деца от по-млада предучилищна възраст в пясъчна терапия Проспективно планиране на съвместни дейности с деца от по-млада предучилищна възраст в пясъчна терапия Тема Съдържание на програмата.

Проектната дейност като метод за обучение на деца в старша предучилищна възраст на игри на открито с елементи на спорт Предучилищната възраст в развитието на детето е период, в който в основата на неговото здраве и пълно физическо и психическо.

Самообразование „Пясъчна арт терапия като метод на психокорекция при работа с деца в предучилищна възраст“ Цел: да се повиши нивото на собствената им компетентност в използването на пясъчна арт терапия при работа с деца в предучилищна възраст. Задачи: -разгъване.

Педагогически опит на музикалния директор „Ритмопластика като иновативен метод за работа с деца“ Тема: „Ритмопластика като иновативен метод за работа с деца в рамките на музикални и образователни технологии“ Идея за опит: В основата на ритмопластиката.

„Видове арттерапия, използвана в предучилищните образователни институции: Приказната терапия като метод за запазване и укрепване на здравето на децата“
консултация по темата

Понятието здраве е неделимо от човека, следователно здравословният проблем е човешки проблем. Днес темата за опазване на здравето в образователния процес е особено актуална, тъй като основната задача е запазването и укрепването на здравето на предучилищните, не само физическо, но и психическо и социално здраве. Технологиите за опазване на здравето се превръщат в едно от средствата за решаване на този проблем. Известно е, че това е интегрална система от образователни, подобряващи здравето, корективни и превантивни мерки. Невъзможно е да се реши комплекс от такива проблеми по традиционния начин, особено в съвременното образование, което изисква нови подходи. Днес много учители са заети с търсенето на такива методи и техники, за да направят образователния процес не само оригинален и вълнуващ, но и да даде определен резултат. И тук на помощ ни дойде арт терапията.

Изтегли:

Прикаченият файлРазмерът
art-terapiya.docx38,62 KB

Визуализация:

Видове арттерапия, използвани в предучилищните образователни институции.

Приказна терапия като метод за поддържане и укрепване на детското здраве.

Концепция за арт терапия, история, видове

Арт терапията се счита за сравнително млада тенденция в практическата психология. Развивайки се с бързи темпове, той стана популярен в работата с деца. Използва се в детски градини, училища, кръгове и просто у дома..

За първи път тази концепция се използва от британския художник Адриан Хил. Той нямал цел да направи някакво голямо откритие. Той е бил запален по рисуването от детството си, завършил е колежа по изкуствата. През 1938 г. е принуден да остане в санаториум, където се лекува от туберкулоза. През цялото си свободно време художникът рисува. След известно време осъзна, че този процес има положителен ефект върху здравето му и бързо се възстанови. Още на следващата година в санаториума бяха организирани групови уроци по арт терапия. Пациентите усещат, че се чувстват по-добре, емоционалните, психологическите проблеми изчезват на заден план.

Понастоящем комбинацията от думите „арт терапия“ (от английски art - изкуство и гръцки therapеia - лечение, грижи) означава грижа за психологическото и емоционалното състояние на човек с помощта на творчество.

Арттерапията също се използва в Русия, но това е само един от многото методи на психотерапия. На този етап от развитието вътрешната арт терапия се стреми да се превърне в отделна дисциплина..

Целта и задачите на арт терапията

Арт терапията има две основни, основни цели. От гледна точка на изкуството, основното е да се насладите на процеса, да разгърнете творческия потенциал. От гледна точка на психологията, тази терапия е предназначена да осигури терапевтичен ефект върху пациента, да разреши вътрешни психологически проблеми и конфликти. Арт терапията се използва за пациенти с психични и психологически разстройства, умствена изостаналост, речеви нарушения и двигателна функция. Напоследък тази техника все по-често се използва за саморазвитие на напълно здрави хора, тя премахва негативните емоции, помага за успокояване, привеждане на емоции, чувства, мисли в хармония.

По пътя към целта си арттерапията решава редица важни проблеми. Ето само няколко от тях:

 • преодоляват чувствата на отхвърляне;
 • предизвикват живи емоции;
 • овладяват нови знания, практически умения;
 • дайте изход за агресия, негативизъм;
 • улесняват процеса на лечение;
 • развиват самоконтрол;
 • съсредоточете се върху чувствата, емоциите;
 • повишаване на самочувствието;
 • помагат за успокояване, отпускане;
 • потвърдете вашата индивидуалност, значимост.

Всяка техника, технология трябва да се придържат към принципите.

Достъпност и простота. Първоначално всичко трябва да е просто и ясно, така че да няма чувство на страх от невъзможността на определени действия..

Атрактивност. Лечението с изкуство трябва да радва детето, да бъде интересно, вълнуващо, не скучно.

Създаване на комфортна среда. Този принцип е насочен към повишаване на ефективността на терапевтичния ефект. За децата е по-добре да се организират индивидуални уроци или в група до 5-10 души.

Всяка дейност с дете е сложен, многостранен процес. Психолозите, педагозите, родителите трябва да вземат предвид неговите чувства, емоции, творчески и физически способности.

Рисуването беше оригиналният, класически тип арт терапия. Това вероятно се дължи на факта, че първите изследователи в тази област са художници по професия. В момента арт терапията започва да се развива бързо, обхващайки всички области на изкуството и творчеството. Лечението с изкуство е особено популярно сред педагози, учители, детски психолози, тоест е насочено към развитието на малки деца, предучилищна възраст, деца от младша, средна и старша училищна възраст. Какви видове арт терапия се използват за деца сега.

Видовете арт терапия, представени в психологията и медицината, съответстват на съществуващите видове изкуства. Разграничават се изотерапия, цветна терапия, музикална терапия, танцова терапия, игрова терапия, пясъчна терапия, маскотерапия, драматична терапия, куклена терапия, библиотерапия, приказна терапия.

Методът на приказната терапия се появява в началото на 60-70-те години на XX век, основан от М. Ериксон. В Русия методът на приказната терапия започва да се използва от началото на 90-те години от И.В. Вачков, Д.Ю. Соколов, С.К. Нартовой-Бохавер, М. Осорина, Е. Лисина и др.

През 1998 г. в Санкт Петербург е основан Руският институт за комплексна приказна терапия, основател на института, автор на метода на сложната приказна терапия е Татяна Дмитриевна Зинкевич-Евстигнеева - доктор по психология, член-кореспондент на Международната академия на науките за екология и безопасност на природата и човека. Тук учители, майстори и асистенти провеждат курсове по основите на приказната терапия.

Приказната терапия е може би най-детският метод на психологията и, разбира се, един от най-древните. В края на краищата нашите предци, ангажирани с отглеждането на деца, не бързаха да наказват виновното дете, а му разказаха приказка, от която стана ясен смисълът на деянието. Приказките служеха като морален и етичен закон, предпазваха децата от вреда, учеха ги на живот.

Всеки ден приказната терапия става все по-популярна.
И учителите в детската градина с удоволствие „подхванаха“ тази посока. Тъй като методът на приказната терапия включва много техники и форми на работа, които позволяват да се развие творческо мислене, въображение, внимание и памет, възприемчивост и координация на движенията, положителна комуникация и адекватно самочувствие. Приказката може да бъде анализирана, съставена, пренаписана, разказана, нарисувана и драматизирана.

Ако се опитате да намерите определението за приказна терапия в информационни източници, тогава ще възникнат определени трудности. Това ще се дължи на факта, че терминът се използва по различен начин в различен контекст. Приказната терапия се използва и при възпитанието, и при образованието, и при развитието, и при въздействието на обучението, и като инструмент за психотерапия.

Нека се опитаме да ги отделим един от друг:

1. Приказна терапия като инструмент за прехвърляне на опит „от уста на уста“ - начин за предаване на детето на необходимите морални норми и правила, начин за възпитаване на специално отношение към света у детето. С една дума, най-старият начин за социализация и трансфер на опит.

2. Приказната терапия като средство за развитие. В процеса на слушане, измисляне и обсъждане на приказка детето развива въображение и креативност. Изучава основните механизми на търсене и вземане на решения.

3. Приказна терапия като разказ, разказ. Слушайки и възприемайки приказките, човек ги вгражда в своя жизнен сценарий, формира го.

4. Приказна терапия като психотерапия. Работата с приказка е насочена директно към лечение и помощ. Казачен терапевт създава условия, при които човек, работещ с приказка, намира решения на своите житейски трудности и проблеми.

Приказната терапия означава „приказно лечение“. Според И. В. Вачков приказката се използва от лекари, психолози и учители и всеки специалист намира в приказката онзи ресурс, който му помага да реши професионалните си проблеми.

Целта на приказната терапия е да активира творческия, градивен принцип у човека, да разкрие дълбините на собствения си вътрешен свят, да развие неговото самосъзнание

Задачи на приказната терапия:
- намаляване на нивото на детски конфликт и агресивност,
- намаляване на броя на психосоматичните заболявания,
- помагат да се превърнат недостатъците на детето в предимства,
- идентифицирайте основните характеристики на детето и ги усъвършенствайте.

Всеки има нужда от приказка: и голяма, и малка. Тя ни помага да разберем другите, себе си, децата си..
Основните методи на приказната терапия:

Според Чех Е. В. има няколко метода на приказната терапия:

1. Съставете и разкажете приказка.

5. Медитация върху приказка, постановка на приказка

Изборът на метод за работа с приказка се определя от възрастта на детето, неговите индивидуални характеристики, етапа на корекционната работа.

По дефиниция T.D. Зинкевич-Евстигнеева, в приказната терапия се използват различни жанрове: притчи, басни, легенди, епоси, саги, митове, приказки, анекдоти.

Концепцията за комплексна приказна терапия се основава на пет вида приказки (според Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.): художествена, дидактическа, психокорекционна, психотерапевтична, медитативна.

1. Художествени приказки:

 • народни;
 • приказки за животни, взаимоотношения между хората и животните;
 • ежедневни приказки;
 • страшни приказки;
 • приказки;
 • Авторско право.

Те включват приказки, създадени от вековната мъдрост на хората и разкази на автора. Първоначално художествените приказки изобщо не са създавани за психологическо консултиране, но сега те се използват успешно от много психотерапевти в психологическото консултиране. В художествените приказки има дидактически, психокорекционен и психотерапевтичен аспект..

2. Дидактическите приказки са най-простите и ненатрапчиви. Целта на една дидактическа приказка е скромна - да предаде на детето някои нови знания, умения, умения.

Учебните задачи се дават под формата на дидактически приказки.
На уроците по терапия с приказки децата се учат да пренаписват математически примери под формата на дидактически приказки. В тези истории решаването на пример е преминаване на тест, поредица от решени примери води героя до успех..

3. Психокорекционните приказки са съставени и разказани с цел оказване на меко влияние върху поведението и нагласите на човек - както на възрастен, така и на дете. Първо, в такава психокорекционна приказка се демонстрира неефективен и непродуктивен стил на поведение и след това се предлага алтернатива. Приказката трябва донякъде да бъде идентична с проблема на детето, но в никакъв случай няма пряка прилика с него.

4. Психотерапевтична приказка: това е бижуто в короната на терапията с приказки. Тези приказки имат най-голямо въздействие, те трябва да бъдат дълбоки, красиви и мъдри. Теми, които се засягат в психотерапевтичните приказки - отношението на човека към себе си, към света като цяло и към другите хора.

5. Медитативни приказки. Медитативни приказки, насочени към реализиране на себе си в настоящето, „тук и сега“. Те също са фокусирани върху развитието на различни видове чувствителност: зрителна, слухова, обонятелна, вкусова, тактилна и кинестетична..

Предимството на приказките за личността на детето е следното:

 • Липса на дидактика и морални учения в приказките. Най-великото нещо, което жанрът на приказка може да си „позволи“, е намек за това как най-добре да се действа в дадена житейска ситуация. В приказката никой не учи дете да „живее правилно“.
 • Несигурност на местоположението на главния герой. „В определено царство, в определена държава“... Струва ни се, че те ясно дават да се разбере, че такава история е могла да се случи навсякъде: може би, далеч или може би много близо. Това ще зависи от това колко близо искате да вземете приказката..
 • Образът на езика. Главният герой в приказката е колективен образ. Имената на главните герои се повтарят от приказка на приказка: Иванушка, Альонушка, Мария. Ситуациите и проблемите, които всеки човек изпитва в живота си, са криптирани в приказките..
 • Кладенец на мъдростта. Всяка приказна ситуация има много аспекти и значения. Дете, слушайки приказка, несъзнателно си прави смисъла, който е най-актуален за него в момента.
 • Победа на доброто. Психологическа сигурност. Знакът на истинската приказка е добър край. Това дава на детето чувство за психологическа сигурност. Каквото и да се случи в приказка, всичко завършва добре. Оказва се, че всички изпитания, сполетели героите, са били необходими, за да ги направят по-силни и по-мъдри. От друга страна, детето вижда, че героят, извършил лошо дело, определено ще получи заслуженото. И героят, който преминава през всички изпитания, показва най-добрите си качества, със сигурност ще бъде възнаграден. Това е законът на живота: както се отнасяш към света, така и към теб.
 • Наличието на Мистерия и Магия. Ореол на мистерия и магия е качество, присъщо на приказките. Приказката е като жив организъм - всичко диша в нея, дори камък всеки момент може да оживее и да проговори. Тази особеност на приказката е много важна за развитието на психиката на детето..

История, разказана навреме за дете, означава толкова, колкото и психологическото консултиране за възрастен. Единствената разлика е, че от детето не се изисква да прави заключения на глас и да анализира какво се случва с него: работата върви на вътрешно, подсъзнателно ниво.

Работата с деца по приказна терапия се извършва както индивидуално, така и с група

Всяка група приказки има своя собствена възрастова аудитория..

Децата на 3-5 години са най-разбираеми и близки до приказките за животните и приказките за взаимодействието на хората и животните.

Започвайки от 5-годишна възраст, детето се идентифицира главно с човешките характери: Принцове, Принцеси, Войници и др. Колкото по-голямо става детето, толкова повече удоволствие чете истории и приказки за хората, защото тези истории съдържат история за това как човек опознава света. От около 5-6 години детето предпочита приказките.

„Приказката е лъжа, но в нея има намек, урок за добри момчета!“ - този израз е познат на всеки човек от детството. Всяка приказка, дори и най-простата, носи определен опит от поколения, мъдростта на предците, дълбок смисъл и развиващ се потенциал.

Вековната народна мъдрост е по-богата от всяка авторска теория, а терапията с приказки се основава на неизчерпаемото богатство на тази мъдрост и безграничния потенциал на психологическите възможности.

Какво е по-добре да прочетете или разкажете история? Мненията са двусмислени - „Но как е правилно да дадете на детето приказка?“, На първо място, това трябва да се прави с удоволствие, тогава детето ще извлече повече полза от този тип творчество. И като цяло е по-добре да правите ВСИЧКО с удоволствие, това е най-добрият и правилен подход. Тогава в живота ни ще има повече приятни моменти, отколкото трудности. Приказката не е чудодейно лекарство, което помага в една стъпка, а дълга, старателна работа, ефектът от която със сигурност ще бъде след време!