Какво представлява блуждаещият нерв

N. vagus, блуждаещият нерв, развил се от 4-та и следващите разклонени арки, се нарича така поради необятността на неговото разпространение. Това е най-дългият от черепните нерви. Със своите клонове блуждаещият нерв доставя дихателните органи, значителна част от храносмилателния тракт (до дебелото черво sigmoideum), а също така дава клонове на сърцето, което получава влакна от него, които забавят сърдечния ритъм. N. vagus съдържа три вида влакна:

1. Аферентни (сетивни) влакна, идващи от рецепторите на посочените вътрешности и съдове, както и от някаква част от твърдата обвивка на мозъка и външния слухов проход с ушната мида към чувствителното ядро ​​(nucleus solitarius).

2. Еферентни (двигателни) влакна за доброволни мускули на фаринкса, мекото небце и ларинкса и еферентни (проприоцептивни) влакна, излъчвани от рецепторите на тези мускули. Тези мускули получават влакна от двигателното ядро ​​(nucleus ambiguus).

Парасимпатиковата част на блуждаещия нерв е много голяма, в резултат на което той е предимно вегетативен нерв, важен за жизнените функции на тялото. Блуждаещият нерв е сложна система, състояща се не само от нервни проводници от хетерогенен произход, но също така съдържащи вътрешно-стволови нервни възли.

Фибри от всякакъв вид, свързани с трите основни ядра на блуждаещия нерв, излизат от продълговатия мозък в неговия sulcus lateralis posterior, под езика на таблата, 10-15 корена, които образуват дебел ствол на нерва, оставяйки заедно с езика и спомагателните нерви черепната кухина през отвора jugulare. В югуларния отвор чувствителната част на нерва образува малък възел - ganglion superius, а при излизане от отвора - друго ганглийно удебеляване на веретенообразната форма - ganglion inferius. Единият и другият възел съдържа псевдоуниполярни клетки, периферните процеси на които са част от чувствителните клонове, насочени към посочените възли или рецептори на вътрешностите и съдовете (ganglion inferius) и външния слухов проход (ganglion superius), а централните са групирани в един сноп, който завършва в чувствителните ядро, ядро ​​солитариус.

При излизане от черепната кухина стволът на блуждаещия нерв се спуска надолу към шията зад съдовете в браздата, първо между v. jugularis interna и a. srotis interna, а отдолу - между същата вена и a. carotis communis и се намира в същата вагина с посочените съдове. Освен това блуждаещият нерв прониква през горния отвор на гръдния кош в гръдната кухина, където десният му ствол е разположен пред a. subclavia, а лявата е от предната страна на аортната дъга. Слизайки надолу, двата блуждаещи нерва заобикалят корена на белия дроб отзад от двете страни и придружават хранопровода, образувайки сплетения по стените му, като левият нерв минава по предната страна, а десният по гърба. Заедно с хранопровода и двата блуждаещи нерва проникват през хиатусния хранопровод на диафрагмата в коремната кухина, където образуват сплетения по стените на стомаха. Стволовете на блуждаещите нерви в маточния период са разположени симетрично отстрани на хранопровода. След завъртане на стомаха отляво надясно, левият вагус се придвижва напред, а десният назад, в резултат на което левият вагус се разклонява на предната повърхност, а десният на гърба.

Клонове на блуждаещия нерв в главата и шията n. блуждаещ.

От n. вагус се разклоняват следните клонове:

А. В частта на главата (между началото на нерва и ганглия инферий):

1. Ramus meningeus към твърдата мозъчна обвивка в областта на задната черепна ямка.
2. Ramus auricularis към задната стена на външния слухов проход и част от кожата на ушната мида. Това е единственият кожен клон на черепните нерви, който не принадлежи на n. тригемин.

Б. В областта на шията:

1. Rami pharyngei с n клонове. glossopharyngeus и truncus sympathicus образуват сплит, plexus pharyngeus. Фарингеалните клонове на блуждаещия нерв инервират констрикторите на фаринкса, мускулите на небните дъги и мекото небце (с изключение на m. Tensor veli palatini). Фарингеалният сплит осигурява по-чувствителни влакна на фарингеалната лигавица.
2. N. laryngeus superior доставя чувствителни влакна на лигавицата на ларинкса над глотиса, част от корена на езика и епиглотиса, а моторната - част от мускулите на ларинкса и долния констриктор на фаринкса.
3. Rami cardiaci cervicales superiores et inferiores, някои от тях могат да излязат от n. laryngeus superior, образуват сърдечния сплит.

Клоновете на блуждаещия нерв в гърдите и коремната част n. блуждаещ. Рецидивиращ ларингеален нерв, n. ларингеус рецидив.

1. N. laryngeus recrens, повтарящ се ларингеален нерв, заминава на мястото, където n. блуждаещ лежи пред аортната дъга (вляво) или субклавиалната артерия (вдясно). От дясната страна този нерв обикаля отдолу и отзад. subclavia, а отляво - също под и зад аортната дъга и след това се издига нагоре в жлеба между хранопровода и трахеята, като им дава многобройни клони, rami esophagei и rami tracheales. Краят на нерва, наречен n. laryngeus inferior, инервира част от мускулите на ларинкса, лигавицата му под гласните струни, участък от лигавицата на корена на езика близо до епиглотиса, както и трахеята, фаринкса и хранопровода, щитовидната жлеза и тимусните жлези, лимфните възли на шията, сърцето и медиастинума.

2. Rami cardiaci thoracici произхожда от n. laryngeus recrens и гръдна част n. блуждаещ и отидете до сърдечния сплит.

3. Rami bronchiales et tracheales, заедно с клоните на симпатиковия ствол, образуват сплит по стените на бронхите, plexus pulmonalis. Благодарение на клоните на този сплит, мускулите и жлезите на трахеята и бронхите се инервират, а освен това той съдържа и чувствителни влакна за трахеята, бронхите и белите дробове.

4. Рами езофагеите отиват до стената на хранопровода.

Г. В коремната част:

Плексусът на блуждаещите нерви, преминавайки през хранопровода, продължава към стомаха, образувайки изразени стволове, trunci vagales (предни и задни). Всеки truncus vagalis представлява комплекс от нервни проводници не само на парасимпатиковата, но и на симпатиковата и аферентната нервна система на животните и съдържа влакна на двата блуждаещи нерва.

Продължението на левия блуждаещ нерв, спускащ се от предната страна на хранопровода до предната стена на стомаха, образува сплит, plexus gastricus anterior, разположен предимно по протежение на по-малката кривина, от който rami gastrici anteriores, смесвайки се със симпатикови клонове, към стомашната стена (към мускулите, жлезите и лигавицата) ). Някои клонове през по-малкия салник са насочени към черния дроб. Дясната стр. Вагус на задната стена на стомаха в по-малката кривина също образува сплит, plexus gastricus posterior, даващ rami gastrici posteriores; в допълнение, по-голямата част от влакната му под формата на rami coeliaci минават по тракта a. gastrica. sinistra до ganglion coeliacum, а от тук по клоните на съдовете, заедно със симпатиковите сплетения към черния дроб, далака, панкреаса, бъбреците, тънките и дебелите черва до sigmoideum на дебелото черво. В случаите на едностранно или частично увреждане на Х нерва, нарушенията се отнасят главно до неговите животински функции. Нарушенията на висцералната инервация могат да бъдат относително леки. Това се обяснява, първо, с факта, че има и припокриващи се зони в инервацията на вътрешностите, и второ, с факта, че в ствола на блуждаещия нерв в периферията има нервни клетки - автономни неврони, които играят роля в автоматичното регулиране на функциите на вътрешностите.

Nervus vagus. Симптоми и лечение, какво е това, къде е, диагностика

Блуждаещият нерв осигурява гладкото функциониране на жизненоважни органи. Ако функционирането му е нарушено, основните системи се провалят и е възможен фатален изход. Навременно откритите симптоми на аномалии в работата на нервните клетки и правилно започнатото лечение ще избегнат развитието на сериозни патологии.

Какво представлява блуждаещият нерв, къде се намира

12 сдвоени нерви произхождат от черепа. Чрез тях от мозъка идват сигнали, които регулират дейността на определени органи. Блуждаещият нерв (медицинско име - вагус) е 10 чифта.

Той преминава през цервикалната област в гърдите и по-нататък в корема. Той предава импулси на органите, които осигуряват жизнената дейност на тялото. В случай на нарушение на предаването на сигнала възниква неуспех в дейността на тези системи (сърдечно-съдова, белодробна, храносмилателна).

Анатомия и функция

Блуждаещият нерв (симптомите и лечението са свързани с това коя част от нервните клетки е увредена) се състои от 3 вида нервни влакна:

 • вегетативно. Те осигуряват безпроблемната работа на системите и органите. Особено през периода на почивка;
 • чувствителен. Участвайте в трансфера на информация от мозъка към органа и обратно;
 • мотор. Участвайте в свиването на определени мускулни групи.

Стабилната активност на блуждаещия нерв се осигурява с нормалното функциониране на всички влакна.

Освен това вагусът е разделен на 4 секции със следните функции:

1. Ръководител:

 • доставя нервни импулси към твърдата мозъчна обвивка;
 • отговорен за слуха и вкуса;
 • регулира процеса на изпотяване.

2. Шийка на матката:

 • осигурява рефлекс на преглъщане при хранене или прекомерно слюноотделяне;
 • нервните клетки регулират функционирането на езика и ларинкса за формиране на речта;
 • отговарят за дейността на щитовидната жлеза;
 • в случай на отравяне провокира развитието на рефлекса на кълнове.

3. Гръдна:

 • регулират сърдечните контракции;
 • нормализира дихателния процес;
 • осигурява кашличен рефлекс за отстраняване на излишните храчки и инфекции по време на боледуването.

4. Корем:

 • осигурява дейността на органите на стомашно-чревния тракт (стомах, черен дроб, панкреас);
 • сигнализира за ситост при хранене.

Основната активност на клетките на блуждаещия нерв се наблюдава през периода на нощна почивка.

Причини за появата

Нормалното предаване на импулси по блуждаещия нерв осигурява стабилна активност на важни органи.

Дисфункцията на вагуса може да се развие при наличието на следните причини и фактори:

 • наранявания, при които е засегната част от блуждаещия нерв. Може би нарушение на преминаването на сигнали от мозъка към органа;
 • хирургическа интервенция, в резултат на която вагусът е бил докоснат или нарушен;
 • повишеното ниво на кръвната захар нарушава състоянието и пропускливостта на кръвоносните съдове. В резултат на това кръвоснабдяването и дейността на нервните клетки се влошават;
 • наличието на инфекция в дихателните пътища. Възпалителният процес в тази система може да предизвика появата на възпаление в нервните тъкани;
 • хронични патологии (ХИВ, туберкулоза, хроничен бронхит). В резултат на продължителността на хода на заболяването в тялото се натрупват токсини, които отровят тялото и причиняват развитието на възпалителни процеси в тъканите, както и в нервните клетки;
 • честа злоупотреба с алкохолни напитки. Алкохолните токсини имат предимно вредно въздействие върху клетките на нервната система;
 • заболявания с инфекциозна природа в мозъка (менингит, енцефалит). Патологиите нарушават предаването на сигнала, а също така силно отравят мозъка с токсини;
 • автоимунни патологии (болест на Паркинсон, епилепсия, множествена склероза). При тези заболявания основните системи на тялото (имунна, нервна) не функционират;
 • отравяне с метали и химикали. Те провокират провеждането на импулси през нервните клетки и също причиняват тежко отравяне;
 • наличието на обширни хематоми в областта на нервния проход. Кръвните съсиреци нарушават кръвоснабдяването в тази област и могат да причинят развитието на възпалителния процес;
 • туморни процеси в мозъка с доброкачествен или злокачествен характер;
 • редовно увеличаване на индекса на вътречерепното налягане;
 • силни емоционални преживявания, продължителен стрес;
 • хормонален дисбаланс в юношеството, по време на раждането или по време на менопаузата.

Невъзможно е да се изключат всички причини, провокиращи нарушение на дейността на блуждаещия нерв. Ето защо е важно да се знаят основните симптоми на патологията, тъй като провалът в предаването на импулси може да доведе до смърт..

Симптоми

Блуждаещият нерв (симптомите и лечението зависят от вида на патологията и причината за развитието на заболяването) спира да функционира нормално с развитието на възпалителен процес или силно дразнене на клетките. Нарушаването на дейността на вагуса провокира промяна в работата на органите във всеки от 4-те отдела или в няколко наведнъж.

Възпаление на блуждаещия нерв (невралгия)

Когато нервните клетки са повредени от възпалителния процес, симптоматиката зависи от това кой отдел е бил засегнат и може да се прояви със следните симптоми.

Място на локализация на възпалениетоСимптоми на патология
ГлаваВнезапна и неразумна поява на силно главоболие и световъртеж
Усещане за дискомфорт в областта на ушите
Намалено качество на слуха
ВратРефлекторно разстройство при преглъщане, усещане за заседнала храна в гърлото
Нарушена реч, възможна дрезгавост
Влошаване на дихателния процес
Гръден кошБолка в гърдите и дискомфорт
Нарушение на ритъма на дишане и рефлекс на кашлица
Неправилни контракции на основния сърдечен мускул
ПеритонеумДискомфорт и дискомфорт в коремната област
Внезапно запушване или хълцане
Липса на изпражнения или диария

Тъй като в организма има възпалителен процес, е възможно повишаване на температурните показатели, обща слабост и неразположение.

Дразнене на блуждаещия нерв (неврастения)

Дразненето на клетките на блуждаещия нерв се развива поради прищипване на някой от неговите участъци (травма, компресия от тумор).

Признаци на притиснати блуждаещи нервни клетки:

 • възпалено гърло по време на хранене (при липса на признаци на възпаление на лигавицата на ларинкса);
 • повишена рефлекторна кашлица;
 • тежка слабост, последвана от замаяност;
 • повишено производство на секрети в стомаха и панкреаса;
 • ускоряване на движението на храната през храносмилателния тракт. В резултат на това храната няма време да бъде напълно усвоена и тялото не получава хранителни вещества;
 • нарушение на ритъма на сърдечните контракции и дихателния процес;
 • поради разширяването на кръвоносните съдове настъпва намаляване на налягането.

Възможна е появата на пристъпи на задушаване и произволно отнемане на урина. След облекчаване на стреса активността на органите се стабилизира.

Нарушения на вегетативната инервация (ангионеврози)

При силен стрес, също под въздействието на токсини или мощни лекарства, може да се развие нарушение на предаването на сигнала от мозъка към органа.

Тази патология е придружена от следните симптоми:

 • чести световъртежи;
 • нарушено качество на слуха;
 • психологическо разстройство (апатия, летаргия, депресия);
 • нарушение на ритъма на сърцето и дишането;
 • спад на налягането.

Симптомите се влошават по време на нощна почивка.

Диагностика на блуждаещия нерв

Симптомите на възпаление, разстройство или дразнене на блуждаещия нерв се потвърждават след диагностициране. Само след пълен преглед от невролог се предписва лечение.

Етапи на проверка:

1. Устно събиране на информация:

 • специалистът изяснява съществуващите признаци;
 • от колко време са налице симптоми и какво е предизвикало появата им (травма, страх, инфекциозно заболяване в последно време);
 • има ли хронични заболявания;
 • изяснява наличието на промяна в поведението.

Невропатолог може да идентифицира заболявания на блуждаещия нерв по симптом и да предписва и лекува

2. Визуален преглед на пациента:

 • проверка на качеството на слуха;
 • определяне на правилното произношение на думи или наличие на назално;
 • изследване на устната кухина. Когато нервът е повреден, небцето увисва и язичката заема неестествено положение;
 • проверка на преглъщащия рефлекс (пациентът трябва да отпие глътка вода) и кашлица (възниква при поглъщане на течността).

3. Допълнителен преглед:

 • ларингоскопия. Изследване на състоянието на ларинкса;
 • Магнитен резонанс. Позволява ви да идентифицирате туморни образувания;
 • рентгенография. Да се ​​определи състоянието на тъканите на белодробната система;
 • електрокардиограма. Да се ​​изключат сърдечните патологии;
 • ултразвукова процедура. Извършва се, ако има съмнение за наличие на заболявания на храносмилателния тракт.

Ако е необходимо, изследването се извършва съвместно с кардиолог, гастроентеролог и УНГ.

Методи за стимулиране

При наличие на фактори, провокиращи развитието на патологии на блуждаещия нерв и с превантивна цел се предписва за стимулиране на нормалната работоспособност на клетките.

Препоръчителни методи за вагусна стимулация:

 • произвеждайте бавно вдишвания и издишвания за 15 минути. Мембраната трябва да бъде включена в процеса;
 • преди да си легнете, медитирайте поне 20 минути;
 • сутрин се препоръчва да правите йога поне 30 минути;
 • измийте лицето си със студена вода сутрин и вечер;
 • вземете вода в устата си и произнесете звуците "О" и "А". Прилича на гаргара. Този процес стимулира нерва, разположен близо до фаринкса;
 • ако е възможно, отделете по 10 минути на ден за силно пеене или четене на поезия, разкази на глас. Възбудените гласни струни активират дейността на нервните клетки;
 • извършвайте леки масажи в областта на шията.

Освен това се препоръчва да се яде здравословна храна, която не нарушава микрофлората в храносмилателния тракт. И за периодично прочистване на организма от токсини и токсини (медицински или с помощта на народни методи).

Традиционни лечения за възпаление

За да се възстанови активността на вагуса, специалистите предписват лекарства за премахване на основната причина за патологията (елиминиране на инфекция, тумор, облекчаване на нервното напрежение).

Следните процедури също могат да бъдат назначени:

 • прочистване на кръвта. Особено при тежко токсично отравяне;
 • излагане на течения върху засегнатата област;
 • релаксиращи масажи;
 • понякога се изисква хирургическа интервенция за отстраняване на основната причина за заболяването;
 • при тежки лезии на блуждаещия нерв се използва временно замразяване.

При вродени аномалии във функционирането на вагуса се изисква инсталиране на пейсмейкър. В противен случай пациентът може да умре от сърдечен арест..

Симптоматично лечение

Блуждаещият нерв (симптомите и лечението се уточняват от специалист след преглед) възстановява преминаването на импулси след преминаване на сложна терапия за отстраняване на основната причина.

Видове и имена на лекарства, използвани в терапията:

За премахване на процеса на възпаление се предписват хормонални агенти

Успокоителни лекарства

За нормализиране на храносмилането и намаляване на производството на стомашна киселина

Витаминни комплекси с витамин "В" в състава

За премахване на алергична реакция

Сорбентите се използват за отстраняване на токсините

Противовъзпалителни лекарства

Името на лекарствата и формата на тяхното освобождаванеВъзрастови ограниченияПравила за прием и курс на лечениеБележки
Преднизолон (таблетки)В детска възраст използвайте само под наблюдението на специалистЗа възрастни до 30 mg на ден. За деца до 2 mg на ден. Продължителността на лечението се определя от лекаря.Лекарството се предлага и под формата на мехлем (не се използва за елиминиране на тази патология) и под формата на инжекционен разтвор. Предписва се при тежки форми на патология.
Дексаметазон (таблетки и инжекции)Под 18 години не е назначенКурсът на лечение и дозировката се предписват индивидуално, според показанията.Той има голям списък от противопоказания и странични ефекти. Трябва да се прочете преди употреба.
Хидрокортизон (таблетки и прах за инжекционен разтвор)Одобрен за употреба след 12 годиниЛечението се извършва под наблюдението на специалист. Дозировката и курсът могат да варират в зависимост от динамиката на терапията.Произвежда се и под формата на крем и мехлеми. Не е приложимо за това лечение.
Валокордин (капки за перорално приложение)След 18 години20 капки 3 пъти на ден. Продължителността на лечението се избира индивидуално.Лекарството влияе върху работата на сърцето. Понижава индикатора за налягане.
Nervoflux (чай)Възможността за употреба в детска възраст се обсъжда с лекуващия специалистЗапарете 1 саше в 150 ml вода. Консумирайте 3 пъти на ден. Продължителността на терапията се определя индивидуално.Има естествен състав. Противопоказания, възможна алергична реакция.
Alora (сироп, таблетки)След 3 години като сироп. След 12 години под формата на хапчетаПриемайте по 1 таблетка 3 пъти на ден. Дозировката на сиропа се прави според възрастта. Курсът на терапия се определя според динамиката на лечението.Освен това помага за премахване на спазми и симптоми на болка.
Прозерин (гранули и инжекционен разтвор)Няма възрастова границаДозировката и курсът се подбират индивидуално.В детска възраст се препоръчва да се използва през устата под формата на гранули (те могат да се разтварят във вода).
Невромидин (таблетки и инжекции)След 14 години1 таблетка 3 пъти на ден в продължение на най-малко 14 дни и не повече от 60 дни. Дозировката на разтвора се избира индивидуално.Инжекциите се използват при тежки патологии.
Панкреатин (таблетки)Без възрастови ограничения1-2 таблетки 1-2 пъти на ден. Курсът се избира според динамиката на лечението.В детска възраст таблетката се препоръчва да се смачка и да се смеси с вода.
Milgamma (инжекционен разтвор)След 18 годиниИнтрамускулно инжектирани 2 ml 1 път на ден в продължение на 10 дни.Лекарството се прилага само от медицински персонал. Не се препоръчва у дома.
Невромултивит (таблетки)След 12 годиниПриемайте по 1 таблетка 3 пъти на ден в продължение на не повече от 4 седмици.Съдържа ниско токсични компоненти, поради което се приема под наблюдението на специалист.
Пентовит (таблетки)След 12 годиниВземете 2-4 таблетки 3 пъти на ден. Продължителност 3-4 седмици.Ако е необходимо, може да се предпише в детска възраст, под наблюдението на лекар. Дозировката се избира индивидуално.
Димедрол (таблетки и инжекции)В детска възраст употребата не се препоръчваТаблетките се приемат 3 пъти дневно в продължение на 15 дни. Дозировката се избира индивидуално.Инжекциите се предписват при тежки форми на патология.
Suprastin (таблетки и инжекционен разтвор)След 3 години1 таблетка 2 пъти на ден.Под формата на инжекции се използва при тежки алергии. Продължителната употреба на лекарството е противопоказана. Използва се за еднократно елиминиране на алергична реакция.
Зодак (таблетки, сироп, капки)Таблетки след 6 години. Сироп след 2 години. Капки след една година.Дозировката и курсът се подбират индивидуално.Позволено дългосрочно използване на средства до 60 дни.
Полисорб (прах)Няма възрастова границаДозировката се избира според тегловната категория. Курс за прием 10-14 дни.По-продължителната употреба провокира развитието на запек.
Filtrum (таблетки)Без възрастови ограниченияВ зависимост от възрастта ¼ или 3 таблетки се предписват 3 пъти на ден. Курс 5-20 дни.Може да наруши усвояването на витамини.
Smecta (прах)От ражданетоДозировката се регулира спрямо теглото. Продължителността на лечението е не повече от 3 дни.Провокира развитието на запек.
Мелоксикам (таблетки, супозитории и инжекционен разтвор)След 15 годиниДозировката и курсът се избират според показанията.Нарушава функционирането на храносмилателния тракт и нервната система.
Nise (гел, таблетки)След 5 годиниДозировката може да бъде предписана само от специалист. Не може да се използва повече от 14 дни.Лекарството силно нарушава дейността на черния дроб. Използвайте само когато е указано. Притежава висока ефективност.

Освен това могат да бъдат предписани антивирусни лекарства и антибиотици за отстраняване на инфекцията, ако има такава. За лечение използвайте лекарствата, предписани от лекаря. Забранено е сами да коригирате курса или да сменяте средства.

Рехабилитационна терапия

По време на рехабилитационната терапия се препоръчва да се стимулира активността на блуждаещия нерв. Ако е необходимо, лекарят предписва хардуерно пречистване на кръвта, използването на витаминни комплекси и успокоителни.

Продукти за укрепване на нервите

Заедно с лекарства, за възстановяване на дейността на нервната система се препоръчва използването на пресни зеленчуци и плодове, съдържащи витамин "В". Особено цитрусови плодове, банан и домати. Тъмният шоколад също подобрява настроението..

Традиционни методи за лечение: рецепти за средства

Блуждаещият нерв (симптомите и лечението зависят от общото състояние на пациента и формата на тежестта на патологията) подлежи на терапия с помощта на народни рецепти.

Настойки и отвари

Описание на подготовката и използването на средства:

 • Поставете 10 г ливадна детелина в 180 мл вряща вода. Разделете инфузията на 2 дози. Пийте през деня;
 • комбинирайте в равни пропорции мента и маточина. Запарете 10 g от състава в 200 ml вряща вода. Консумирайте 2-3 пъти на ден;
 • Запарете 8 г мащерка в 180 мл вряща вода. Можете да потъмните за 1 минута. Използвайте бульона в рамките на 24 часа. Може да се раздели на 4-5 порции.

Тези продукти могат да се използват по време на вземане на вани. Необходимо е да добавите до 1 литър отвари или инфузии към водата.

Тинктури за лечение

Тинктури могат да се използват само при липса на противопоказания. В детска възраст употребата е забранена поради алкохолното съдържание.

Съставът на тинктурите:

 • поставете 100 g от сместа в 500 ml водка (смесете корена на цианозата и божура тънколист в равни пропорции). Нанасяйте 50 ml на всеки 14 дни. Честота 3 пъти на ден;
 • Поставете 25 г липов цвят в 500 мл бяло вино. Вземете след 14 дни, 30 ml 3 пъти на ден;
 • сложете 50 г мащерка в 500 мл бяло вино. Вземете след 7 дни. Вземете, като добавите 10 капки към млякото. Честота 4 пъти на ден.

Възможно е да се комбинира приемът на тези средства с лекарства само след разрешение на лекуващия специалист..

Успокояваща възглавница с аромат

За да се нормализира дейността на блуждаещия нерв през нощта, се препоръчва да се използва ароматна възглавница. Можете да се отпуснете и през деня..

Възглавницата включва:

Билков съставТяхното кратко описание
РиганУлеснява процеса на заспиване, действа успокояващо
ЛавандулаНормализира дейността на белодробната система (изравнява ритъма на дишане).
дафинов листИма успокояващ ефект и нормализира функционирането на белодробната система
МелисаИзползва се като успокоително в състава. Притежава висока ефективност
МентаАктивира дейността на клетките на нервната система и нормализира дихателния процес
ЛайкаИма седативен ефект. Помага за премахване на главоболието
МащеркаНамалява главоболието и нормализира дейността на клетките в нервната система
Конуси от хмелУлеснете процеса на заспиване и осигурете здрав сън.

В случай на алергична реакция към компонентите на състава е забранено използването на възглавница. Ако непоносимостта само към едно растение, тогава тя може да бъде премахната.

Усложнения и прогнози

С навременно лечение, следвайки препоръките на специалист и провеждайки методи за стимулиране на дейността на блуждаещия нерв, болестта се елиминира. При липса на терапевтични мерки се нарушава дейността на важни органи, включително белите дробове и сърцето. При тежка патология е възможна смърт..

Блуждаещият нерв регулира функционирането на сърдечно-съдовата, дихателната и храносмилателната системи. С неговото възпаление, дразнене или разстройство се появяват симптоми на нарушаване на дейността на жизненоважни органи. За да се премахне патологията, се изисква пълен преглед от невролог и спазване на сложно лечение.

Автор: Котлячкова Светлана

Дизайн на артикула: Мила Фридан

Блуждаещият нерв: защо е важен и как да го стимулираме, за да поддържа психиката в ред

Блуждаещият нерв е най-важният нерв, за който може би не сте знаели. Това е и най-дългият и сложен нерв в тялото ни..

Играе ключова роля във връзката ум-тяло.

Подобрявайки блуждаещия си нерв, вие не само ще бъдете физически по-здрави, но и ще се чувствате по-щастливи и ще се справите по-добре със стреса..

Знаете ли, че това, което се случва в мозъка ви, засяга и стомаха ви??

Учените са установили, че тази връзка е двупосочна и това, което се случва в стомаха, оказва значително влияние върху мозъчната функция и психичното здраве..

Но комуникацията между червата и мозъка ви е чрез блуждаещия нерв..

Какво представлява блуждаещият нерв и неговият ефект

Името "блуждаещ нерв" идва от латинското vagus nervus - блуждаещ, блуждаещ нерв, тъй като дължината му е много дълга с множество разклонения в тялото.

Блуждаещият нерв е най-дългият от 12-те черепномозъчни нерви. Тече от мозъчния ствол до храносмилателния тракт, предавайки сигнали на много органи, включително сърцето, белите дробове и стомаха, бъбреците, далака, репродуктивните органи и панкреаса. Също така се разклонява към шията, ушите и езика..

Блуждаещият нерв активира нашия неволен център - парасимпатиковата нервна система и контролира несъзнателните функции на нашето тяло, от поддържане на постоянен пулс до храносмилане, дишане и изпотяване..

Освен това той регулира:

баланс на кръвната захар

производство на жлъчка, слюнка и тестостерон

контролира вкуса и произвежда сълзи

играе важна роля за плодовитостта и оргазма при жените.

С други думи, блуждаещият нерв е много важен за цялостното здраве и е тясно свързан с най-важните органи и системи на нашето тяло..

Емоциите също се контролират и обработват чрез блуждаещия нерв, който свързва сърцето, мозъка и стомаха. Ето защо често имаме „пеперуди в стомаха“, или усещаме нещо в червата си.

Увреждане на блуждаещия нерв може да възникне при алкохолизъм, диабет, вирусна инфекция или нараняване на нерв по време на операция.

Стресът възпалява нерва, заедно с умората и безпокойството. И дори такова на пръв поглед безобидно нещо като лоша стойка се отразява негативно на здравето на блуждаещия нерв..

Тонус на блуждаещия нерв

Здравето и функцията на този нерв се нарича блуждаещ тонус. Когато блуждаещият нерв работи според очакванията, обичайно е да се говори за висок тон.

С висок тонус на блуждаещия нерв човек има добро физическо здраве, психическо благосъстояние и устойчивост на стрес.

Когато работата на блуждаещия нерв е нарушена, това показва нисък тонус..

Ако сте склонни да се тревожите и ви е трудно да се успокоите след стрес, тогава най-вероятно имате нисък блуждаещ тонус..

Ето няколко разстройства и заболявания, свързани с нисък вагусов тонус:

Различни видове пристрастяване

Затруднено преглъщане

Как да проверите тонуса на блуждаещия нерв?

Има няколко начина да проверите вагусния тон. Първият метод е съвсем прост и често се използва от лекарите..

Спомнете си как ви помолиха да отворите устата си и да кажете: "Ааа...". Наред с други неща, това е един от лесните начини да проверите здравето на вашия блуждаещ нерв..

Можете да го направите и у дома.

Отворете устата си по-широко и кажете: "Ааа..."

Погледнете в устата си с огледало или нека някой погледне в устата ви.

Трябва да погледнете малкия език, разположен в задната част на гърлото. Езикът трябва да се повдигне.

Ако тонусът на блуждаещия нерв е понижен, увулата няма да се повиши много.

Можете също така да опитате да натиснете основата на езика си, за да проверите рефлекса си. Ако има рефлекс, това е добър знак. Ако реакцията на повръщане е слаба, имате нисък тон..

Освен това лекарите често слушат корема със стетоскоп. Трябва да се чуят бумтящи звуци. Липсата на шум показва нисък тон.

Как да стимулираме блуждаещия нерв?

Както можете да видите, има много причини да поддържате вагусния си нерв да работи правилно. Хората с висок блуждаещ тонус са по-здрави, по-щастливи и по-устойчиви на стрес.

Поддържането на вагусния тонус е също толкова важно, колкото упражняването и укрепването на мускулите в тялото ви..

Има редица начини за стимулиране на блуждаещия нерв за поддържане на здрав тонус. Въпреки че някои от тях може да ви се сторят необичайни, всички те са били научно обосновани..

1. Вземете контрастен душ

Излагането на студ, като студено обливане и измиване на лицето със студена вода, стимулира блуждаещия нерв.

Проучванията показват, че когато тялото ни свикне със студа, то активира парасимпатиковата нервна система и повишава тонуса на този важен нерв..

Вземете за правило да завършвате душа си със студен душ с вода за 30 секунди и скоро ще забележите как се чувствате по-добре и по-здрави..

Като алтернатива можете просто да потопите лицето си в студена вода..

2. Гаргара

Друго домашно лекарство за нисък тонус на блуждаещия нерв е изплакването с вода. Това стимулира мускулите в задната част на гърлото, които използвате за гаргара..

Чрез свиване на тези мускули активирате блуждаещия нерв и храносмилателния тракт. Опитайте се да правите гаргара, преди да погълнете вода.

3. Упражнявайте дълбоко и бавно дишане

По време на панически атаки и безпокойство дишането ни много често се губи. Ето защо е толкова важно да се научите да дишате правилно..

Дълбокото и бавно дишане намалява тревожността и активира парасимпатиковата нервна система.

Повечето хора правят около 10-14 вдишвания в минута..

Намалявайки броя на 6 вдишвания в минута, вие значително намалявате нивата на стрес..

Дишайте дълбоко от диафрагмата. При диафрагмално дишане коремът ви трябва да се разширява, а издишването трябва да бъде дълго и бавно. Така се стимулира блуждаещият нерв и вие постигате състояние на пълно отпускане..

4. Пейте повече

Блуждаещият нерв е свързан с гласните струни и мускулите в задната част на гърлото. Пеенето, тананикането на ритъм, мантрите повтарят тези мускули и увеличават вариабилността на сърдечния ритъм.

Пеенето, особено пеенето в унисон (например в хор) е особено ефективно за стимулиране на блуждаещия нерв.

Освен това, когато пеете, нивото на окситоцин, хормонът на любовта, се повишава в тялото. Така че, ако душата поиска да пее, не бива да се сдържате.

5. Направете си масаж

Масажирането на определени зони на тялото има благоприятен ефект върху цялото тяло и върху здравето на блуждаещия нерв.

Например, масажът на шията, където се намира синусът на сънната артерия, помага за облекчаване на спазмите, докато масажът на краката успокоява сърдечната честота и понижава кръвното налягане..

Можете да се масажирате с помощта на специални масажори, ролки, тенис топка или ръце.

6. Чатете и се смейте повече.

Всички знаят, че общуването и смехът намаляват нивата на ключовите хормони на стреса. Но това е и чудесно природно лекарство, което дава много положителни емоции и подобрява тонуса на блуждаещия нерв..

Изследванията показват, че смехът увеличава вариабилността на сърдечната честота и подобрява настроението. А стимулирането на блуждаещия нерв може да доведе до смях като страничен ефект, който потвърждава тяхната връзка и влияние един върху друг..

Съветът е прост: общувайте с приятели по-често, дори ако това ще бъде много тесен кръг от приятели, и зареждайте с положителни емоции..

7. Практикувайте йога и тай чи

Йога, Тай Чи, Чигонг, Пилатес повишават активността на блуждаещия нерв и парасимпатиковата система като цяло.

Учени от Харвардското медицинско училище установяват, че йога повишава нивата на GAMT (гама-аминомаслена киселина), невротрансмитер, който има успокояващ ефект.

Това е особено полезно за страдащите от депресия и тревожност..

8. Не забравяйте за физическата активност.

Упражненията повишават нивата на хормона на растежа, помагат за предотвратяване на умствения спад и също така стимулират вагусния тонус. Има благоприятен ефект върху мозъчната функция и има положителен ефект върху психичното здраве..

Експертите препоръчват редовна физическа активност, като я смятат за най-важният начин за поддържане на здравето на мозъка. Не може да бъде:

Силови упражнения 1-4 пъти седмично

Интервален джогинг с висока интензивност 1-2 пъти седмично

Ходене 30-60 минути на ден

Можете също така да изберете всякакви други форми на физическа активност, които харесвате и които можете да правите редовно..

9. Прекъсващо гладуване

Напоследък има все повече доказателства за ползите от периодичното гладуване..

Изследванията показват, че ограничаването на калориите и краткосрочното гладуване стимулират нивата на хормона на растежа, помагат за справяне с разсейването и намалената умствена функция.

Той също така активира парасимпатиковата нервна система и вагусния тонус..

Най-добрият начин да опитате периодично гладуване е да вечеряте в 18:00, да не ядете нищо след това и след това да закусите 12-14 часа по-късно..

10. Позитивно мислене

Поддържането на здравословни взаимоотношения с другите също има положителен ефект върху здравето на блуждаещия нерв..

В същото време хората с добър блуждаещ тон са по-алтруистични и имат по-хармонични отношения с другите..

В изследване, публикувано в списанието Psychological Science, участниците бяха помолени да мислят за другите състрадателно, като мълчаливо повтарят положителни фрази за близките..

В сравнение с контролната група, тези, които се отдават на положителни разсъждения, изпитват повече емоции като мир, радост и надежда. Положителните мисли също подобриха вариабилността на сърдечния ритъм и вагусния тонус.

Подобен ефект се наблюдава и в случай на медитация..

11. Спете от дясната страна

Интересното е, че положението на тялото по време на сън влияе и върху функционирането на блуждаещия нерв..

Най-добрата позиция за стимулиране е спането от дясната страна..

Изследванията показват, че спането от дясната страна увеличава вариабилността на сърдечната честота и активира блуждаещия нерв. В същото време, лежането по гръб е най-лошата позиция за стимулиране на блуждаещия нерв..

12. Включете правилните храни

Адекватното хранене влияе не на последно място върху здравето на блуждаещия нерв. Мазните, пържени, пикантни храни и бързите храни намаляват чувствителността на блуждаещия нерв.

Подобряването на храносмилането може да подобри психичното ви здраве..

Ето какво трябва да включите в диетата си, за да стимулирате блуждаещия нерв:

 • Пробиотици

Блуждаещият нерв е тясно свързан с храносмилателната ни система, откъдето изпраща сигнали към мозъка.

В същото време здравословната микрофлора подобрява функционирането на блуждаещия нерв, намалява нивото на хормоните на стреса и влияе положително на рецепторите на гама-аминомаслена киселина в мозъка..

Пийте повече ферментирали млечни продукти като кефир и натурално кисело мляко, за да подредите микрофлората си.

Пробиотиците Lactobacillus Rhamnosus и Bifidobacterium Longum се считат за особено полезни..

Цинкът е основен минерал за психичното здраве, особено за тези с повишена тревожност.

Смята се, че около 2 милиарда души по света страдат от дефицит на цинк, а шест различни проучвания показват, че дефицитът на цинк уврежда мозъчната функция при деца и възрастни..

Най-добрите източници на цинк се считат за говеждо месо, тиквени семки, кашу, гъби и спанак..

 • Омега-3 мастни киселини

Омега-3 мастните киселини са основни мазнини, които тялото ви не може да произведе самостоятелно.

Те се намират главно в рибите и са от съществено значение за нормалната електрическа функция на мозъка и нервната система..

Омега-3 помагат за предотвратяване на умствения спад, както и за подобряване на тонуса и активността на блуждаещия нерв.