Социалната роля на човека - какви са

Мъдреците от Изтока казват, че човешкото съществуване е предопределено от съдбата. Съмърсет Моъм сравнява живота с театър, където всеки има своя собствена социална роля, но не всеки го играе като бис.

Каква е вашата роля в обществото

От първите минути на раждането човек вече е подготвен за място в обществото. Начинът, по който бебето расте, се влияе от околната среда. Някои хора напълно се подчиняват на нормите на своя свят. Други - чрез поведение влизат в антагонизъм с него. Никой човек не остава извън системата.

Определение в психологията

Всички сфери на човешкия живот се изучават от социалните науки. Темата за това каква е такава социална роля не остана незабелязана и от психолозите. Те са тези, които се интересуват най-много от поведенческите мотиви на хората, оценявайки как действията се вписват в приетите норми.

Всяко общество в процеса на развитие разработва свои собствени статуси и модели на поведение. Тези 2 понятия са взаимосвързани - втората се определя въз основа на първата. Следователно социалните роли на човек в робската система са коренно различни от развитите в капиталистическия свят или проявени в общество с демократични основи..

Допълнителна информация. Ролята в обществото е вид модел на поведение, който човек трябва да следва. Стандартите се определят от околната среда и възпитанието, тези фактори могат да се различават от нормите в глобален мащаб.

Характеристика на социалните роли

Светът е толкова разнообразен, че не е достатъчно да играеш само една роля. Във всеки от изображенията подчинението на човек на често срещаните модели ще се различава. За да се разбере същността на поведенческите модели, те трябва да бъдат разложени на аспекти.

Компоненти на социална роля

АспектХарактеристика
МащабЕдин човек играе няколко роли едновременно и те се определят от междуличностните отношения
Метод за получаванеИма 2 от тях: роля, предварително определена от пола, възрастта и т.н., и придобита в процеса на живота (професия, образование)
ФормализацияОтношенията между индивидите в обществото могат да бъдат строго формални или неформални, както и да съчетават двата аспекта.
МотивацияИма цели и мотиви, които карат човека да извършва определени действия

Разнообразие от социални роли

Ролята трябва да отговаря на нормите на социалните институции, личните и социалните отношения. Тя е без лице, не е съобразена с всеки конкретен човек. В различните етапи от живота на индивида неговите роли са различни. С развитието на обществото това означава, че поведенческите модели се коригират.

Стойността на социалната роля в човешкия живот

Нереалистично е да съществуваме извън обществото. За да се присъедините към него, трябва да се съобразите с установените стандарти. Хората са обучени за поведенчески модели от детството. С възрастта ролите се сменят (бебето се превърна в ученик, след това в ученик и т.н.). На всеки етап трябва да се адаптирате към нов статус, да влезете в различна роля.

Успоредно с това има нужда от овладяване на други изображения. В началото индивидът е просто нечий син и внук. Тогава той се нарича младоженец, по-късно съпруг и баща..

На всеки етап към личните (неформални) взаимоотношения се добавят и други. Детето посещава детска градина, училище, учи в колеж или отива на работа. Всяка от тези групи има своя йерархия и определени норми на поведение, спазването на които се очаква от нея..

Колкото по-голям е ролевият репертоар, толкова по-лесно е човек да се адаптира към живота. Първо трябва да се почувствате комфортно с изобилието от изображения, което не всеки успява. Важен е динамичният преход от една възрастова група към друга. В противен случай при изпълнение на роли ще възникнат конфликтни ситуации..

Също така е необходимо да се научите как бързо да се адаптирате в паралелни клетки на обществото. В крайна сметка, моделът на поведение, разработен в семейството, не винаги съответства правилно на нормите, определени от училищните правила, трудовия статус.

Забележка! Ако човек се стреми да достигне определени висоти в живота, ще трябва да овладее нови отговорности. Това е добре - разнообразието от образи прави индивида силно развит и увеличава шансовете за реализиране на мотивацията му..

Как са свързани социалният статус и социалната роля

Двама души са достатъчни, за да създадат йерархия. Група хора вече е клетка, в която всеки има роля. Разнообразието от групировки е социална система, в която са важни не само междуличностните отношения, но и способността на едни да водят, други да се подчиняват.

Всяко общество е пирамида, където на всяка стъпка се присвоява определен ранг (нисък, среден, висок). Те съставляват йерархията, на която подлежат групите. Но дори в отделен слой има класиране, което определя мястото на всеки член на общността..

Статус - мотивация за действие

Социалните роли и статуси са свързани. Позицията на човек в обществото интерпретира нормите на неговото поведение и предопределя взаимоотношенията с другите. С други думи, "това, което е позволено на Юпитер, не е позволено на Бика".

В ролевите игри не всичко е толкова просто - човек едновременно притежава няколко статуса. Тяхната съвкупност се подразделя на:

 • свързани;
 • пол;
 • политически;
 • икономически;
 • религиозен;
 • професионален.

Наред с постоянните и основни статуси съществуват временни и епизодични. Във всеки ранг индивидът има съответна роля. Не винаги заема доминиращото място в йерархията. Следният пример може да бъде цитиран в потвърждение. Любимият баща на семейството, който има авторитет в роднинския кръг, е незабележим „сив зъб“ на работното си място.

Важно! Несъответствието между статусите в различните сфери на дейност на един човек води до противоречия във всички йерархии, което пречи на индивида да изпълнява добре ролята си.

Като цяло всички статуси предопределят характеристиките на социалните отношения. Ранговете дават определени привилегии и права, определят набор от отговорности. Те диктуват модела на поведение. Следователно социалната роля може да бъде представена като статутна функция, реализирана в рамките на определено общество..

Видове социални роли

Всички роли в обществото са предопределени от статуси и са безлични. Всеки човек може да „изпробва“ всяко изображение. Струва си да влезете в ролята, той започва да се подчинява на определен план на поведение, надарявайки образа с лични характеристики.

Следователно няма сто процента еднакво изпълнение на роли, както на сцената, така и в живота. Толкова разнообразни по видове и социални образи.

Роли в обществото

ВидовеХарактеристика:
ИндивидуаленТе са безлични и определят статутните дейности на всички нива на живота. Разделени на категории:
• професионална дейност;
• демографска роля (йерархия в семейството);
• социално-сексуална (разделение на мъже и жени).
Всяка роля има модели на поведение, определени от културата и установени от обществото
МеждуличностниОпределени в отношенията на хората. Те са оцветени в емоционални тонове и принадлежат на конкретни индивиди. Обикновено индивиди с ярък характер заемат водещи позиции, а „сивите мишки“ често стават изгнаници

Междуличностните роли не са толкова предопределени от живота, колкото наложени, подсилени от хора от околната среда. Разчитайки на собствените си чувства и емоции по отношение на конкретен човек, хората го даряват с определени характеристики (приятелски или егоистичен, самохвал или страхливец, лъжец или любител на истината).

Нови социални роли на младежта

Колкото по-дълго има група хора, които се подчиняват на определени стандарти, толкова по-трудно е да се променят поведенческите стереотипи. Не е лесно да се разделите с доминиращи статуси. Но „всичко в света тече, всичко се променя в него“. Това често води до проблема с бащите и децата..

Терминът „младеж“ променя възрастовия диапазон от ера до ера. Преди няколко века детският период беше кратък - те навлязоха в зряла възраст на 16 години, с всички произтичащи от това отговорности. Съвременните момчета и момичета на тази възраст все още се считат за тийнейджъри.

Социологията присвоява младежки статус на тези, които са над 18 и до 25 (понякога 30). Психологията гарантира, че няма възрастова граница за определяне на младежкото съзнание. Можете да гледате на живота със зрялост дори на 16, а на 35 оставате инфантилен индивид, който е напълно зависим от родителите..

Във всеки случай от 18-годишна възраст всеки гражданин на страната, съгласно Конституцията, има право да промени ролята на „дете“ на „възрастен“. Това определя позицията му в обществото, като дава нови права и предоставя по-широк спектър от възможности.

В резултат - усещане за тяхното значение в този свят. До края на 19 век. за младите хора всички решения бяха взети от родители (настойници): кой да работи, за кого да се ожени. Обучението не беше достъпно за всички. В днешно време момчетата и момичетата в повечето случаи правят своя избор на концепция, опитвайки една или друга роля на обществото.

За някои зрялата възраст започва късно. Бракът се отлага за неопределен период: след завършване на висши учебни заведения и придобиване на професия. Някой изобщо не се стреми да създаде семейство и се задоволява с отворени отношения. Това поведение се вписва добре в моралната рамка на съвременното общество..

Социалната роля на гражданина, примери от живота

Светът създава модели на поведение, но те не са твърди. Хората имат право съзнателно да избират ролите си и да ги следват засега. Ако желаете, можете да промените основното си състояние на всеки от етапите.

Социален статус на гражданин

Забележка! Ако живеете според ясно програмиран алгоритъм и дори противно на вътрешното „Аз“, съществуването ще се превърне в страдание, при преодоляването на което можете да загубите себе си като човек.

Например, обществото отрежда ролята на защитник на Отечеството на млади мъже, които са достигнали призовска възраст, предопределяйки им краткосрочната служба в армията. Определен човек, отгледан в семейство с пацифистки погледи към живота, се опитва да избегне тази отговорност. Но това не му пречи да изпълнява други роли: син, съпруг, добър работник и т.н..

Приемайки изпълнението на много функции в различни групи, индивидът не доминира навсякъде. Висококвалифицираната жена е лидер в производството. Ръководството на фабриката се вслушва в нейното мнение. Пристигайки вкъщи, тя е безличен елемент от семейството, където свекърва управлява.

Ролите на състоянието могат да бъдат третирани по различни начини. Ако човек е надарен с власт, той му се наслаждава максимално. Освен това поведението му в една социална група не винаги е в съответствие с поведението в друга. Като ръководител на отдел в един от изследователските институти, гражданинът К. се радва на уважението и любовта на своите колеги. Сред приятелите си той е смятан за „душата на компанията“. Но у дома той е истински тиранин, от когото жена му и децата му се страхуват.

Всяка роля има своя собствена маска

Някога „вкарване на подгъв“ беше срамно за едно момиче и семейството ѝ. Съвременното общество е по-лоялно към такива хора. Можем да кажем, че статутът на „самотна майка“ вече се е превърнал в обичайно ежедневие. Сега нито млад студент, нито по-възрастна жена инженер (счетоводител, учител и т.н.) се срамуват да играят тази роля..

Въпреки факта, че поведенческите модели се създават от социални статуси, хората имат право да играят ролята си, както сметнат за добре. Това е гаранцията за хармонията на света и смисъла на съществуването.

Социална роля на човека

Социална роля е поведението, очаквано от някой, който има определен социален статус. Социалните роли са набор от изисквания, налагани на индивида от обществото, както и действия, които трябва да се извършват от лице, притежаващо даден статус в социалната система. Човек може да има много роли.

Статусът на децата обикновено е подчинен на възрастните и се очаква децата да имат благосклонност към последните. Статутът на военнослужещ е различен от цивилния статус; ролята на войниците е свързана с поемане на риск и полагане на клетва, което не важи за останалите популации. Статутът на жените е различен от този на мъжете и поради това се очаква те да се държат по различен начин от мъжете. Всеки индивид може да има голям брой статуси и хората около него имат право да очакват от него да изпълнява роли в съответствие с тези статуси. В този смисъл статутът и ролята са две страни на едно и също явление: ако статутът е набор от права, привилегии и задължения, тогава ролята е действие в рамките на този набор от права и задължения. Социалната роля се състои от: очакване на ролята (очакване) и изпълнението на тази роля (игра).

Социалните роли могат да бъдат институционализирани и конвенционални.

Институционализиран: институция на брака, семейството (социални роли на майка, дъщеря, съпруга)

Конвенционални: приети по споразумение (човек може да откаже да ги приеме)

Културните норми се усвояват главно чрез ролево обучение. Например човек, който владее ролята на военен, се запознава с обичаите, моралните норми и закони, характерни за статута на тази роля. Само няколко норми се приемат от всички членове на обществото, приемането на повечето норми зависи от статута на конкретен човек. Това, което е приемливо за един статус, се оказва неприемливо за друг. По този начин социализацията като процес на преподаване на общоприетите начини и методи за действие и взаимодействие е най-важният процес на преподаване на ролево поведение, в резултат на което индивидът наистина става част от обществото..

Видове социални роли

Видовете социални роли се определят от разнообразието от социални групи, дейности и взаимоотношения, в които е включен индивидът. В зависимост от социалните отношения се разграничават социалните и междуличностните социални роли..

Социалните роли са свързани със социалния статус, професията или вида дейност (учител, ученик, студент, продавач). Това са стандартизирани безлични роли, основани на права и отговорности, независимо кой играе тези роли. Разграничават се социалните и демографските роли: съпруг, съпруга, дъщеря, син, внук... Мъжът и жената също са социални роли, биологично предопределени и предполагащи специфични начини на поведение, залегнали в социалните норми и обичаи.

Междуличностните роли са свързани с междуличностни отношения, които се регулират на емоционално ниво (лидер, обиден, пренебрегнат, семеен идол, любим човек и т.н.).

В живота, в междуличностните отношения, всеки човек действа в някаква доминираща социална роля, един вид социална роля като най-типичния индивидуален образ, познат на другите. Изключително трудно е да промените познатия образ както за самия човек, така и за възприятието на хората около него. Колкото по-дълго съществува групата, толкова по-познати са доминиращите социални роли на всеки член на групата за хората около нея и толкова по-трудно е да се промени стереотипът на поведение, привичен за другите..

Основни характеристики на социалната роля

Основните характеристики на социалната роля са подчертани от американския социолог Толкот Парсънс. Той предложи следните четири характеристики на всяка роля.

По мащаб. Някои роли могат да бъдат силно ограничени, докато други са размити.

По метода на получаване. Ролите се разделят на предписани и завладени (наричани още постижими).

По степента на формализация. Дейността може да протича както в строго установени рамки, така и произволно.

По видове мотивация. Мотивацията може да бъде лична печалба, обществена полза и т.н..

Обхватът на ролята зависи от обхвата на междуличностните отношения. Колкото по-голям е обхватът, толкова по-голям е мащабът. Например социалните роли на съпрузите са много големи по мащаб, тъй като между съпруга и съпругата се установява широк спектър от взаимоотношения. От една страна, това са междуличностни отношения, основани на разнообразни чувства и емоции; от друга страна, отношенията се регулират от нормативни актове и в известен смисъл са формални. Участниците в това социално взаимодействие се интересуват от най-различни аспекти от живота на другия, връзката им е практически неограничена. В други случаи, когато връзката е строго дефинирана от социални роли (например отношенията между продавача и купувача), взаимодействието може да се осъществи само по определен повод (в случая покупка). Тук мащабът на ролята се свежда до тесен кръг от специфични проблеми и е малък.

Начинът за получаване на роля зависи от това колко неизбежна е тази роля за човека. И така, ролите на млад мъж, възрастен мъж, мъж, жена автоматично се определят от възрастта и пола на човека и не изискват специални усилия за придобиването им. Може да има проблем само с съвпадението на вашата роля, която вече съществува като даденост. Други роли се постигат или дори печелят в процеса на живота на човека и в резултат на целенасочени специални усилия. Например ролята на студент, асистент, професор и т.н. Това са почти всички роли, свързани с професията и всякакви постижения на човек..

Формализацията като описателна характеристика на социална роля се определя от спецификата на междуличностните отношения на носителя на тази роля. Някои роли включват установяване само на формални взаимоотношения между хората със строго регулиране на правилата на поведение; други, напротив, са само неформални; трети могат да комбинират както официални, така и неформални отношения. Очевидно е, че отношенията на представител на КАТ с нарушител на пътното движение трябва да се определят от формални правила, а отношенията между близките - от чувствата. Официалните отношения често са придружени от неформални, в които се проявява емоционалност, защото човек, възприемайки и оценявайки друг, проявява съчувствие или антипатия към него. Това се случва, когато хората взаимодействат за известно време и връзката стане относително стабилна..

Мотивацията зависи от нуждите и мотивите на човека. Различните роли имат различни мотиви. Родителите, грижещи се за благосъстоянието на детето си, се ръководят преди всичко от чувство на любов и грижа; лидерът работи в името на каузата и т.н..

Влияние на социалната роля върху развитието на личността

Влиянието на социалната роля върху развитието на личността е доста голямо. Развитието на личността се улеснява от нейното взаимодействие с лица, изпълняващи редица роли, както и участието й в максимално възможния ролев репертоар. Колкото повече социални роли може да възпроизведе индивидът, толкова по-адаптиран е към живота. По този начин процесът на развитие на личността често действа като динамика на овладяване на социалните роли..

За всяко общество е също толкова важно да предписва роли според възрастта. Адаптирането на индивидите към постоянно променящата се възраст и възрастов статус е вечен проблем. Индивидът няма време да се адаптира към една възраст, тъй като веднага се приближава друга, с нови статуси и нови роли. Щом един млад мъж започне да се справя с неудобството и комплексите на младостта, той вече е на ръба на зрялост; едва ли човек започва да проявява мъдрост и опит, тъй като настъпва старостта. Всеки възрастов период е свързан с благоприятни възможности за проява на човешките способности, освен това предписва нови статуси и изисквания за усвояване на нови роли. На определена възраст индивидът може да изпитва проблеми, свързани с адаптирането към новите изисквания за статут на роля. Дете, за което се казва, че е по-голямо от възрастта си, т.е. достигнал статуса, присъщ на по-голямата възрастова категория, обикновено не осъзнава напълно потенциалните си детски роли, което се отразява негативно на пълнотата на социализацията му. Често такива деца се чувстват самотни и с недостатъци. В същото време статутът на незрял възрастен е комбинация от статуса на възрастен със нагласи и поведение, характерни за детството или юношеството. Такъв човек обикновено има конфликти, когато играе роли, подходящи за възрастта му. Тези два примера показват неуспешна адаптация към възрастовите статуси, предписани от обществото..

Овладяването на нова роля може да направи огромна разлика в промяната на човек. В психотерапията дори има подходящ метод за корекция на поведението - образна терапия (image - image). На пациента се предлага да влезе в нов образ, да играе роля, както в пиеса. В този случай функцията на отговорност се носи не от самия човек, а от неговата роля, която задава нови модели на поведение. Човек е принуден да действа по различен начин, въз основа на нова роля. Въпреки конвенционалността на този метод, ефективността на неговото използване беше доста висока, тъй като субектът получи възможността да освободи потиснати дискове, ако не в живота, то поне по време на играта. Социодраматичният подход към интерпретацията на човешките действия е широко известен. Животът се разглежда като драма, като всеки участник играе определена роля. Ролевата игра дава не само психотерапевтичен, но и ефект върху развитието.

Полът е социална характеристика на човека

Пол и пол са критични понятия, които често се бъркат.

Полът се определя от физиологичната структура на човека (биологична характеристика), докато полът се определя от личностните черти, външния вид и поведението (социална характеристика).

Сексът е най-важната характеристика на човека.

Генетичната основа на това, което хората наричат ​​секс, възниква в рамките на три седмици след оплождането.

Под въздействието на мъжкия хормон - тестостерон, чието ниво в тялото на жената през този период се увеличава средно около 10 пъти, в развиващия се плод или се произвежда "Y" хромозома, или не. Освен това, в случай на появата на хромозома "Y" и съответно формирането на мъжката физиология - нивото на тестостерон (неговото количество) в тялото на майката влияе върху здравето и физическите данни на бъдещия мъж, Най-просто казано, дали той ще бъде изключителен спортист или не, зависи от количеството на мъжкия хормон тестостерон произведени от тялото на майката по време на бременност (ниво 8, 10 или 12 пъти по-високо от нормалното).

В същия период се формират пръстите на бъдещ човек и ако вярвате на доказаната теория на английския учен ентусиаст - по разликата между показалеца и безименните пръсти на ръцете на мъжа можете да определите нивото на мъжкия хормон, повлиял ембриона в тялото на бременна майка, и което в резултат определи физическите данни за бъдещето мъжете, неговите способности и здраве. Освен това това изобщо не се отнася за жени, при които за разлика от мъжете показалецът обикновено е по-дълъг от безименния.

Разликата между половете и половете възниква поради факта, че „... една от двадесет и трите двойки хромозоми - наречени полови хромозоми - получава или Х хромозома, а получената комбинация от XX ще означава появата на женско същество, или 23-та двойка ще има XY модел, което води до образуване на морфологични белези, характерни за мъжа “, тоест полът на човек се определя само от една хромозома. Освен това Y хромозомата е няколко хиляди пъти по-малка от X хромозомата.

Учените са доказали: „Основната матрица на човешкото тяло и ум е женска. Всички започваме живота си като момичета: 22 двойки хромозоми носят женски кодове и само в 23-та двойка хромозоми - пол, може да се съдържа Y хромозомата - мъжкият генетичен код. Гърдите и зърната на плода се формират по-рано, отколкото се образува пола, така че при мъжете те остават неразвити.

В еволюционното развитие мъжете са с една стъпка по-високи от жените, но това не е чисто предимство, а напротив, мозъкът им е по-специализиран и уязвим, склонен е към по-сериозни заболявания и т.н..

През 20-ти век Зигмунд Фройд заявява, че анатомията на жената определя нейната съдба. Според Зигмунд Фройд „малоценността” на жената се крие в липсата на мъжки генитален орган и сексуална енергия (либидо). Осъзнавайки своята малоценност, една жена уж изпитва чувство на фалична завист, което преминава само с раждането на дете. Това е всичко, към което жената се стреми и на което е способна, следователно тя не може да се счита за пълноценно същество..

Но има малко истина в това твърдение. Всъщност за много жени бракът и децата са смисълът на живота...

Полът е специфичен набор от културни характеристики, които определят социалното поведение на жените и мъжете, тяхната връзка помежду си. Следователно полът се отнася не само до жените или мъжете, но и до отношенията между тях и до начина, по който тези връзки са социално изградени, т.е. до това как обществото "изгражда" тези отношения на взаимодействие между половете в обществото.

Понятието пол е тясно свързано с понятието джендър стереотипи - вътрешни нагласи относно мястото на жените и мъжете в обществото, техните функции и социални задачи. Именно тези стереотипи са пречка за установяването на истинско равенство между половете в нашето общество..

Биологичен пол: мъж / жена

Биологичните и социалните фактори, влияещи върху половата идентичност, са толкова преплетени, че ще са необходими херкулесови усилия за разплитането им. Представете си, че току-що сте родили бебе, но в родилния дом е забранено да казвате на родителите пола на бебето. Вероятно ще бъдете много нетърпеливи. Това би било предизвикано от желанието ви да знаете пола на вашето бебе. Но защо е толкова важно за вас? Много е просто - от момента на раждането на децата, ние съзнателно или несъзнателно се отнасяме към тях по различен начин в зависимост от пола им. От момента на раждането на бебетата те стават съзнателни за пола..

Разбира се, има някои физически разлики между половете. Мъжките бебета обикновено са малко по-дълги и по-тежки от момичетата, мускулите им са малко по-стегнати от момичетата; те също са склонни да имат по-големи сърца и бели дробове. До 18-годишна възраст мускулната сила на жените е близо 50 процента по-ниска от тази на мъжете. Женските бебета са склонни да ходят, да говорят по-рано от момчетата, а също така имат ранно развитие на зъбите и костите; момичетата достигат пубертета една до две години по-рано от момчетата. Някои от тези разлики обаче могат да се дължат не само на биологични фактори; момчетата могат да развият по-силни мускули, защото са по-насърчавани да спортуват, отколкото момичетата.

Относително кратката продължителност на живота на мъжете вероятно се дължи отчасти на войни, аварии и стреса от конкурентно работно място. Поради променящите се сексуални роли тези различия изглежда подлежат на промяна..

Полова идентичност и идеали: мъжественост / женственост

Повечето членове на обществото вярват в общоприетите идеали за пола - идеализирани идеи за целта, поведението и чувствата на мъжете и жените. Децата, които не отговарят на тези идеали, се наричат ​​магарета и синове на мама. Момиче се нарича тобо, ако е самоуверено, обича да се състезава с другите и обича спорта; Момчето се счита за момче на мама, ако е чувствително и склонно към съчувствие, не обича футбола и бяга, вместо да отвърне на удара. Децата, които се наричат ​​момичета-тобои или момчета на мама, веднага разбират, че тяхното поведение не е одобрено, те често реагират на негативно подсилване и започват да се носят в съответствие с пола си.

Отрицателните реакции на „неподходящо” поведение не са единствените фактори, влияещи върху развитието на половата идентичност. Макоби и Джаклин предполагат, че той е засегнат от три основни процеса: моделиране, подсилване и самосоциализация..

В този процес децата имитират поведението на възрастните. Първоначално те имитират човека, който най-много се грижи за тях - майката или друг човек (обикновено жена), който им обръща много внимание, като бавачка, домакиня или работник в детска ясла. Въпреки че бащите са склонни да прекарват много по-малко време с децата си, отколкото майките, повечето деца до голяма степен следват примера и на баща, и на майка, а по-късно и на семейни приятели, учители и хора, които виждат по телевизията..

Интересно е да се отбележи, че когато моделите от двата пола са наблизо, малките деца не имитират непременно поведението на възрастен от същия пол. Изследванията показват, че децата в предучилищна възраст и децата в началното училище, които играят подходящи за секса играчки и предпочитат да се сприятеляват с деца от един и същи пол, са склонни да имитират възрастни с власт и авторитет, независимо от пола. Например, ако децата имат избор на модели за подражание между майка, която приготвя вечеря вкъщи, и мъжки готвач, работещ в ресторант, както момчетата, така и момичетата са по-склонни да имитират умението на готвача..

Нанси Чодорова твърди, че моделирането се извършва предимно в най-ранното детство. Тя вярва, че разликите в идеалите за пола продължават поради единствената близост между майка и дъщеря. „Повлияни от ранния опит на момичетата и момчетата, за които се грижат жени, се формира очакване майките да са изцяло фокусирани върху децата си и че основната им цел в живота е да се грижат за благосъстоянието на децата си.

Дъщерите израстват, за да се идентифицират с майките си в съответствие с тези очаквания... В резултат на грижите на майката, преживяни в детството, момичетата със сигурност ще развият желание за майчинство на бебета и ще бъдат готови да поемат дългосрочни грижи за деца. ".

Психоаналитичните проучвания показват, че в ранните етапи на социализация момчетата и момичетата се идентифицират с майките си. В по-късните етапи момичетата обикновено запазват привързаността си към майка си; момчетата започват да се свързват с бащи или други силни мъжки личности. По този начин момчето трябва да промени ориентацията си в момент, когато има голяма нужда от емоционална подкрепа и в това отношение могат да възникнат проблеми. Изследванията на Хедъртънгън показват, че мъжкото самосъзнание на момчето се формира под влиянието на силен баща. Освен това може да се предположи, че властна майка може да попречи на малкия син да се сближи с баща си..

Тази концепция се свързва с награди и наказания. Родителите насърчават поведението, подходящо за пола, и изразяват неодобрение на неподходящото поведение: момчетата са похвалени, че са се научили как да хвърлят топката на 50 фута по-нататък; възрастните обикновено мрънкат, когато момичетата с наднормено тегло ядат втората си порция вечеря. Вероятно момчетата са по-често възхвалявани и ругани от момичетата. Това е особено вярно, когато става въпрос за общоприето поведение, подходящо за пола. Родителите са по-загрижени, ако синовете им се държат като синовете на мама, отколкото когато дъщерите им се държат като тобо. Докато родителите са склонни да осъждат липсата на независимост на момчетата, те позволяват на момичетата да бъдат зависими от другите и дори го одобряват. В резултат на това момчетата се научават да разчитат на собствените си постижения, за да получат самоуважение, докато самоуважението на момичетата зависи от това как другите се отнасят с тях..

Макоби и Жаклин установяват, че външни лица, повече от родителите, възприемат децата въз основа на общоприетите стереотипи на сексуалното поведение. Родителите знаят индивидуалните особености на детето си и ги вземат предвид. Непознати, които не познават детето, очакват от него да се държи „като момче“ или „като момиче“.

Този процес, за който пише Лорънс Колбърг, е свързан с факта, че децата се "подготвят за живота в обществото" на основата на вербално и невербално социално взаимодействие. Подобно на актьорите, които се опитват да намерят различни интерпретации на ролята, децата възпроизвеждат поведението на хитри, груби и щедри и т.н. хора - критерият за тях са отговорите на техните връстници. Постепенно, навлизайки в хиляди житейски ситуации, децата започват да осъзнават, че въплъщението на определени модели предизвиква уважение или осъждане на другите..

Въпреки че в някои случаи този процес отразява родителските стандарти, самосоциализацията има своя собствена идентичност. Това отчасти обяснява факта, че понякога половата идентичност на растящите деца не съответства на желанията или очакванията на техните родители..

Идеали и идентичност

В хода на трите дискутирани процеса (моделиране, подсилване и самосоциализация) децата се научават да осъзнават себе си като момичета или момчета, формират понятия за „мъжественост“ или „женственост“. С развитието на това поведение едновременно се формират половата идентичност и идеали. Децата започват да смятат поведението си за „естествено“, защото са момчета или момичета. Повечето от нас обикновено се идентифицират като мъже или жени без никакво съмнение, но има известно объркване относно това как трябва да се държат мъжете или жените, как се формира мъжката или женската полова идентичност.

Въпросът е, че половата идентичност и идеалите не винаги съвпадат. Например хомосексуалистите имат полова идентичност, но те не изпитват романтичното влечение към жените, което олицетворява идеала за мъжкия пол. Подобно поведение е характерно за трансвеститите - хора, които носят едновременно мъжки и дамски дрехи - те са наясно с биологичния си пол, но поведението им не отговаря на общоприетите идеали. Всеки спешен лекар може да ви разкаже за мъжете, които носят дантелено бельо под костюм от три части... И накрая, феноменът на транссексуалността също показва липса на автоматично съответствие между половата идентичност и идеалите..

Сексуални роли: "мъжко място" / "женско място"

Обсъдихме концепциите за биологичен пол, полова идентичност и полови идеали - първите три компонента на сексуалната идентичност. Четвъртият компонент е свързан със сексуалните роли. Те отговарят на очакванията за вида на поведението, който определя статута на мъжете и жените в обществото. По отношение на половите роли биологичните фактори не предопределят съдбата на човек - не може да се каже, че способността за раждане на деца ограничава във всички общества целта на жените в домакинските задължения и грижите за семейното огнище. Например в миналото в Америка бременните жени обикновено напускали работа и оставали вкъщи двадесет години, често оставали домакини завинаги. В днешно време жените обикновено ползват три или шест месеца родителски отпуск и след това се връщат на работа. Въпреки че тази промяна настъпи наскоро в Америка, тя отдавна е тенденция в други страни..

Маргарет Мий нанесе опустошителен удар по убеждението си, че мъжете и жените са „по природа“, създадени за конкретни роли. Тя пише за това в „Секс и темперамент“, който представя нейните наблюдения върху живота на трите племена в Нова Гвинея. В началото на изследването Мийд беше убеден, че има някои основни разлики между половете. Тя възприема идеята, че има вродени различия между мъжете и жените, така че всеки пол е предназначен за специфични роли. Констатациите я изненадаха. Във всяко от трите изследвани племена мъжете и жените играеха напълно различни роли, понякога точно противоположни на общоприетите стереотипи, които се считат за „естествени“ за всеки пол..

Социална роля: какво представлява, какви са и как се проявяват, примери от живота

Мъдреците от Изтока казват, че човешкото съществуване е предопределено от съдбата. Съмърсет Моъм сравнява живота с театър, където всеки има своя собствена социална роля, но не всеки го играе като бис.

Каква е вашата роля в обществото

От първите минути на раждането човек вече е подготвен за място в обществото. Начинът, по който бебето расте, се влияе от околната среда. Някои хора напълно се подчиняват на нормите на своя свят. Други - чрез поведение влизат в антагонизъм с него. Никой човек не остава извън системата.

Съдържание

 1. Понятие в психологията
 2. Какви социални роли съществуват: списък
 3. Видове и видове
 4. Каква е социалната роля: характеристики
 5. Какви са социалните роли на индивида
 6. Личност
 7. Социалната роля на гражданина: примери
 • Какво е статус
 • Социални ролята на човека е
 • Накратко за основните социални роли на човек в обществото: примери от живота
 • Влияние върху развитието на личността
 • Какви са различните видове, свързани с
 • Теория на ролите
 • Ролево поведение и конфликти
 • Как да определите позицията си p
 • Заключение

  Обществото е огромна система, при която всеки човек заема определено място в зависимост от условията на взаимодействие. Вкъщи той може да бъде родител, син или дъщеря, на работа - шеф или служител, в училище - учител или ученик. Информираността и приемането на тези изисквания включва избор на рационална стратегия за съществуване. Какво е това - социалната роля на човек, ще ви разкажа за неговото определение, видове и характеристики по-долу.

  Примери за социални статуси

  Ако се опитате да опишете с думи кой сте, получавате следното: вие сте ученик от осми клас, момче или момиче. Вие сте спортист и например играете футбол или плувате. Вие сте син или дъщеря, внук или внучка. Вие сте руски граждани. Тази верига вече е ясна по аналогия. За себе си можете да определите огромна поредица от състояния, тъй като всеки от изброените ни състояния предполага някаква информация и определен модел на поведение, някои действия и някои очаквания към вас.

  Понятие в психологията

  Обществото е механизъм, който има сложен набор от правила и взаимоотношения, които са се развили по време на неговото развитие и представлява определен набор от ценности и нагласи. В този механизъм всеки е участник в съществуването на социална група. Затова му се налагат конкретни очаквания - как трябва да се държи, в съответствие с възприятието на другите за правилното поведение..

  Какво представлява социалната роля? През първата половина на 20 век това качество беше представено като система от норми, установени от обществото. В същото време тя беше определена и като игра, при която индивидът научава съответните закони и става част от обществото. Днес можем да кажем, че това е опит на индивида да съчетае индивида с това, което се счита за общоприето..

  По този начин това е очакването на заобикалящата реалност, че човек, като носител на определен статус, ще коригира поведението си в съответствие с него..

  Актьор

  Много от вас вероятно обичат филмите. Поне всеки от вас е гледал поне един филм. Всички те имат актьори. И възниква въпросът, защо един и същ човек в различни филми може толкова лесно да се трансформира в различни хора. В един филм той играе положителен герой, в друг - отрицателен, а в третия филм по принцип е неутрален персонаж, играещ епизодична роля, просто показващ себе си, но от съвсем друга страна.

  Фигура: 1. Евгений Леонов като Егор Залетаев във филма "Не плачи!" ()

  Фигура: 2. Евгений Леонов като "асистент" Бели във филма "Господа на късмета" ()

  Фигура: 3. Евгений Леонов като крал във филма "Обикновено чудо" ()

  В театралното изкуство се смята, че идеалният актьор ще бъде човекът, който е лишен от независима личност. Такъв човек няма свои виждания за живота, не се асоциира по никакъв начин сред хората около себе си. Този човек взема произведение или сценарий, чете за героя, вкарва се в този образ, предава го през себе си и след това играе живота на този човек. И тогава се получава ефектът на абсолютно възприятие, зрителят вярва на този герой, тревожи се за него, съпреживява го, плаче и се смее с него и дори започва да вярва в неговата реалност. Но това е просто игра. Това, от една страна, е щастието на професионалния актьор. От друга страна, нещастието се крие във факта, че човек, лишен от личност, индивидуалност, всъщност е никой.

  Всъщност всички хора играят. Целият свят е театър. Проблемът на човека е, че той трябва да определи за себе си някаква роля и социален статус, които ще трябва да се носят през целия му живот, а не по време на час и половина на филм или три часа на представление. Ето защо изборът на човек в живота трябва да бъде мъдър. В нашия живот въпросите за самоидентификация и търсене на смисъла на живота са най-важни.

  Какви социални роли съществуват: списък

  Животът на индивида е разнообразен. Поради многобройните си прояви, класификацията има и огромно разнообразие от позиции..

  Първо, в йерархията на човешките взаимоотношения има разделение според:

  • полови характеристики: мъж, жена;
  • професия;
  • възрастова категория: дете, възрастен, възрастни хора.

  На второ място, те могат да бъдат определени като публични роли:

  • съпруг, съпруга, майка, баща;
  • водач, водач;
  • отхвърлен от обществото изгнаник;
  • любими и т.н..

  В механизма индивидът може да изпълнява няколко социални роли. Те се разпространяват по официален начин или се появяват неочаквано в зависимост от житейските ситуации.

  Така че, съгласно хартата, подписана на работното място, шефът ще очаква служителят да се придържа към специфични правила, установени от компанията. А ежедневните явления правят индивида участник в събития, в които той дори не е мислил да участва.

  Видове и видове

  Целият комплекс може да бъде описан само с пет свойства:

  1. Възможна близост на човешките взаимоотношения. Подчинеността и нормите на общуване, установени от образователната организация, възникват между взаимодействието на учител и ученик. Но съпрузите или приятелите са свързани много по-дълбоко..
  2. Метод на придобиване. Има изисквания, получени поради обстоятелства извън контрола на индивида: пол, възраст. Но има такива, които човек постига, като полага усилия: позиция в службата, образование.
  3. Мащабът на изразените чувства по време на контакта на индивидите. Не е обичайно да показвате силни емоции в отношенията продавач-купувач или между колеги. Семейството е друг въпрос, при който емоционалното участие в живота на членовете му е по-важно..
  4. Условия на взаимодействие: присъствие или отсъствие. Главният готвач в ресторанта трябва да приготви вкусна храна за клиентите, а полицаят да осигури реда и да следи хората да следват законите. Жена в семейния кръг храни домакинството си, но не е длъжна да прави това на официално ниво.
  5. Мотиви и намерения. Бизнесменът осъществява бизнеса си с цел печалба. Но ако такава задача бъде поставена от духовник, това ще се възприеме негативно, тъй като от него се очаква обществото да действа безкористно..

  Постигнат статус

  Това постига човек за себе си. Като полага усилия, прави избори, работи, учи, всеки индивид в крайна сметка достига до определени резултати. Неговите успехи или неуспехи се отразяват в присъждането на неговия заслужен статут от обществото. Лекар, режисьор, президент на компания, професор, крадец, бездомник, скитник.

  Почти всеки постигнат социален статус на човек има свои собствени отличителни знаци. Примери:

  • военните, служителите на службите за сигурност, служителите на вътрешните войски - униформа и презрамки;
  • лекарите имат бели палта;
  • хора, които са нарушили закона - татуировки по тялото.

  Каква е социалната роля: характеристики

  Позициите, заемани от дадено лице, се характеризират с четири фактора:

  1. Мащаб. Статусът се определя от степента на междуличностни отношения. Вземете за пример взаимодействието на съпруга. Между тях има много роли: чувства и задължения към съюза. От страна на професиите, лекар-съпруга може да излекува съпруг / а, а съпругът автомеханик може да поправи колата на спътник. И ако дойдете в магазина за хранителни стоки, тогава мащабът на контакт между вас и продавача е доста тесен - получавате стоките и трябва да платите за тях.
  2. Метод на получаване. На тази основа социалните роли са тези, които са придобити по естествен път или с помощта на усилия. Първите се определят автоматично и не зависят от нашите решения: пол, възрастова категория. Но за да станеш студент, влизаш в университет, бизнесмен - отваряш бизнес.
  3. Ниво на формалност. Позициите могат да бъдат строго регламентирани от институциите или да останат независими. Връзките от близък социален кръг се считат за неформални, тъй като се основават на приятелска привързаност. Но между полицая и нарушителя контактът е залегнал в закон: решенията се вземат не в зависимост от чувствата, а според изискванията на закона.
  4. Социалните роли също са свързани с мотивацията. Товарачът иска да си купи собствена кола и затова работи по 12 часа на ден. А участниците в благотворителни акции се стремят да получат признание от обществото или да направят заобикалящата действителност много по-добра. Всичко зависи от нуждите и намеренията на хората, от техните възгледи и ценности..

  Типове роли

  Що се отнася до ролевото поведение, те обикновено говорят за социални роли, като обикновено наричат ​​всички роли, които човек играе в обществото. Но всъщност, наред с подходящите социални, има и междуличностни роли. Тези два вида се различават по много начини..

  Социални роли

  Социалните роли са стандартизирани и конвенционални. Думата „конвенционално“ в психологията обозначава много социални явления, които се формират в процеса на човешкото взаимодействие. „Конвенцията“ се превежда като „споразумение“ и не само ролите, но и нормите на поведение могат да бъдат конвенционални. Тук, разбира се, не става въпрос за пряко споразумение, само в детската игрална група участниците му директно се съгласяват с правилата на играта.

  Обикновено конвенционалните норми или роли се формират за дълъг период от време, когато има подбор на поведенчески стереотипи, които са най-удобни и ефективни в груповите дейности. Тези стандарти са консолидирани и подкрепени не само от общественото мнение и социалния контрол, но и от официални документи или закони..

  Повечето социални роли в съвременното общество имат дълга история, но постоянно се появяват нови, които все още не са се оформили напълно. Това се дължи на появата на нови области на дейност и следователно функции..

  Наред с просто социалните роли се разграничават и социално-демографските роли: съпруг, съпруга, баща, майка, син, дъщеря, баба и др. Те са по-малко стандартизирани и подкрепени не само от официалните закони, но и от обичаите и традициите. Между другото, мъжът и жената - половите роли - също се отнасят до социалните роли. Техните функции и стереотипи на поведение в обществото са до голяма степен биологично детерминирани..

  Междуличностни роли

  За разлика от безличните социални, междуличностните роли са свързани с индивидуалните характеристики на човека и неговото място в системата на междуличностните отношения. Тези роли също се регулират не от официални закони, а от емоционални взаимоотношения..

  Всяка междуличностна роля всъщност е уникална, но в условията на продължителното съществуване на социалните групи протича процесът на тяхното типизиране. Тоест, в общественото съзнание се формират определени стереотипни представи за съдържанието на някои междуличностни роли. Например във всеки клас има „първа красавица“, „лош човек“, „шут-остроумие“, „крампи“ и др. Такива шаблони са близки до понятието „актьорска роля“.

  Въпреки факта, че междуличностните роли не са ясни, те са по-стабилни от социалните. В крайна сметка социалните роли са свързани с функции и е достатъчно човек да промени функциите си в група, тъй като неговата роля също ще се промени. След завършване на университет студент може да стане учител, а дъщеря с възрастта може да се омъжи и да влезе в ролята на съпруга, а след това и на майка.

  Промяната на междуличностната роля не е лесна, защото е свързана с личността на индивида. И именно тя трябва да бъде променена, ако не сте доволни от позицията в групата. Но дори и в този случай познатият образ на вашата роля ще остане за дълго около хората около вас. Така че „първата красавица“ от 10-11 клас може да порасне и да стане доста посредствено момиче, но отношението към нея в класа ще остане. А забележителният остроумие и шут, който забавляваше съученици дълго време, може в крайна сметка да започне да се чувства уморен от ролята си. Той ще се радва да го промени, но не работи - никой не го приема на сериозно.

  Социалните роли, които един човек играе, са различни, тъй като човек е член на различни групи. Междуличностните роли се определят от индивидуални, лични качества, но могат да бъдат и различни. И така, човек, който играе ролята на тиранин-тиранин в семейството, в компанията на приятели, може да бъде скромен, плах и дори страхлив „момче по поръчка“.

  Какви са публичните роли

  Позициите, които човек заема, се изразяват в неговите задължения или в очакване на подходящо поведение от него. Ако условията на съществуване в обществото са в хармония със системата на ценностите и възгледа на даден индивид, ще бъде лесно да се спазват „законите“. Но несъвместимостта на подобни нагласи може да доведе до конфликти и дори трагедии..

  Поразителен пример за социална. роли - взаимодействие между родители и деца. Мама и татко трябва да отглеждат детето си, да го хранят, обличат, възпитават и поставят на крака. Това се прави на официално ниво и се счита за общоприет факт..

  След лечението пациентът носи цветя, бонбони или други подаръци на своя лекар. Той не е длъжен да прави това, но това е неизречено правило, което се е развило в групи..

  За стабилно и успешно съществуване всеки трябва ясно да осъзнава собствената си позиция и да следва указанията. По време на консултациите си ще помогна да определя как да се държа в определена ситуация, за да се измъкна от нея като победител.

  Индивидът

  Физическото лице е конкретно лице, като отделна част от механизма. Той е надарен със свои собствени характеристики, свойства и качества, които определят принадлежността му към Homo Sapiens.

  Това е безличен термин. Той не включва пол, възраст или професионални категории. Но това не означава, че той не принадлежи към никоя социална група. Обществото също му налага очаквания. А именно как човек трябва да се държи в съответствие с общоприетите нагласи.

  Личност

  В процеса на обучение и адаптиране към живота всеки придобива лични свойства и качества, преминавайки в личен статус. В момента, в който спрете да правите това, което правят другите, и започнете сами да взимате решения и да поемате отговорност за тях, вие преминавате на ново ниво на психическо развитие..

  В същото време, когато прави избор, човек сам си определя определени отговорности. Те винаги се оценяват от обществото, могат да бъдат одобрени от него или не. Например, такава роля като престъпник е малко вероятно да намери подкрепа сред другите..

  Но трябва да разберете, че конкретна позиция не определя модела на поведение в детайли. Как се държи човек зависи от асимилацията на дадено място, интернализацията. Всичко това от своя страна е свързано с психологическите характеристики на индивида. По този начин заеманата позиция има определен набор от възможности, представени на индивида.

  Социалната роля на гражданина: примери

  Това е човек, който е част от държавата. Тя има всички права, предоставени й. Но в същото време се очаква да отговаря на законите на дадена държава. Всички правила и свободи са изложени в законодателни актове, включително в Конституцията. Така например ние сме длъжни да плащаме данъци, да пазим и да се грижим за природата и околната среда, да се грижим добре за природните ресурси.

  Теория на ролите

  Социалната роля е съвкупност от действия, извършвани от човек в социалната система и имащи определен статус. Всеки социален статус предполага изпълнението на няколко социални роли.
  Набор от роли - набор от роли, изпълнението на които е предварително определено от един статус. Колкото по-висока е позицията на човек в социалната йерархия, толкова по-висок е неговият социален статус и толкова повече роли трябва да изпълнява.

  Всяка роля има свой собствен тип изпълнение на социалните отношения. Всяка роля от ролевия набор отговаря на определено поведение. Ролевият набор формира съвкупността от социални отношения. Предразположението, готовността за социални отношения се нарича отношение.

  При максимално сливане с ролята се наблюдава идентификация на ролята, минимално или средно сливане води до отдалечаване от ролята. Идентифицирането на ролите е по-силно, висшето общество оценява статуса.

  Наборът от роли, специфични за даден индивид, се определя от много фактори. Един от основните фактори е възрастта на човека. За периода на юношеството е присъщо ролево междинно между ролята на дете и ролята на възрастен. Това поражда нестабилността на социалния статус. Младежът постепенно губи статута, предоставен от родителското семейство и започва да постига свой собствен статус, да овладява нови роли.

  Опитайте се да помолите учителите за помощ

  Чисто ролево поведение е поведение, основано само на предписания за роли и статут, които не се влияят от спецификата на ситуацията или личността на субекта..

  Изпълнението на социална роля се осъществява по различни начини:

  • очакване за роля, което осигурява поведението на индивида в зависимост от предписания статус и очакванията на хората наоколо;
  • изпълнение на ролята, характеризиращо се с реалното поведение на индивида, което той корелира според неговия статус.

  Никога няма пълно припокриване между очакванията за роля и изпълнението. В поведението на човек обаче и двата аспекта са от голямо значение..

  Социалната роля на човека до голяма степен се определя от това, което другите хора очакват от него. Обществото задава определен стандарт на поведение и изпълнението на социална роля има личен характер.

  Това се случва именно при взаимодействие с обществото. Като дете човек се сблъсква с готови модели на поведение, наблюдава отношенията на родителите помежду си и с приятели и съседи. Така той придобива първия си опит от контакти, опитвайки ги върху себе си. Хлапето осъзнава себе си като член на обществото.

  Социални ролята на човека е

  Говорейки за това определение, заслужава да се спомене неговата структура:

  Запишете се за консултация

  • очакване на ролята;
  • изпълнение на ролите.

  Между тези характеристики никога не се постига абсолютно равенство. Обществото възлага своите надежди на индивида и как той изпълнява своите задължения зависи от психологическите характеристики и система от ценности. Публичното място не създава подробен модел на действия и действия. Позицията предоставя комплекс от възможности. И начинът, по който ги използва, представлява процесът на социализация и развитие в системата..

  Социална роля и статус: начини за взаимодействие

  В структурата на личността ролите и статусите са тясно преплетени. Те позволяват на човек да решава различни социални проблеми, да постига цели и да удовлетворява изискванията. Социалната роля и статутът на дадено лице в група са важни за мотивацията й към работа. Искайки да повиши статуса, човек започва да учи, работи, усъвършенства се.

  Групите са динамична цялост и винаги има възможност за преразпределяне на статусите. Човек, който използва асортимента от ролите си, може да промени статуса си. И обратното: промяната му ще доведе до промяна в ролевия набор. Социалната роля и статус на индивида в групата могат да бъдат описани накратко като движещата сила на индивида по пътя към самореализация и постигане на целите.

  Накратко за основните социални роли на човек в обществото: примери от живота

  Да се ​​научим как да спазваме правилата започва от ранното детство:

  1. Родителите учат детето какво може и какво не може да се прави, как да се държи в различни ситуации и с различни хора: майка и татко, възрастни хора, приятели.
  2. Децата получават представа за поведението, специфично за пола. Едни и същи действия предизвикват различни реакции. Ако едно момиче започне да плаче, то се успокоява и в този случай на момчето се обяснява, че бъдещият мъж не трябва да прави това..
  3. С възрастта бебето развива ролята на ученик в училище, приятел, член на секция.
  4. След дипломирането си всеки поема очакванията на професията си: журналист, лекар, шофьор.

  Конфликт между ролите

  Несъответствия между носителите на роли възникват или защото очакванията не са изпълнени, или защото едната роля напълно изключва другата. Младежът повече или по-малко успешно играе ролята на син и приятел. Но приятели извикват човека в дискотеката и родителите му настояват той да остане вкъщи. Дете на лекар на линейка се разболя и лекарят спешно бе извикан в болницата, тъй като се случи природно бедствие. Съпругът иска да отиде в дачата, за да помогне на родителите си, а съпругата резервира пътуване до морето, за да подобри здравето на децата.

  Разрешаването на конфликти между ролите не е лесно. Участниците в конфронтацията трябва да определят коя роля е по-важна, но в повечето случаи компромисите са по-подходящи. Тийнейджърът се завръща от партито рано, лекарят оставя детето си с майка си, баба или бавачка, а съпрузите се договарят за условията за участие в работа на лятна вила и времето за пътуване с цялото семейство.

  Понякога разрешаването на конфликта се превръща в изход от ролята: смяна на работата, прием в университет, развод. Най-често човек осъзнава, че е надраснал тази или онази роля или тя се е превърнала в тежест за него. Обръщането на ролите е неизбежно, докато детето расте и се развива: бебе, малко дете, предучилищна възраст, ученик в началното училище, тийнейджър, младеж, възрастен. Преходът към ново възрастово ниво се осигурява от вътрешни и външни противоречия.

  Влияние върху развитието на личността

  Овладяването на нова позиция в обществото има драматичен ефект върху индивида. Колкото повече длъжности изпълнява, толкова повече се адаптира към живота в обществото. Има два фактора за преподаване на нова „позиция“: технически и семантичен. Първият включва как човек възприема и овладява своите отговорности. Второто е отношението му към възлаганите му надежди.

  Във всеки случай през целия живот индивидът поема нови роли, свързани с възрастта, професията и междуличностните отношения. А степента на потапяне в ролята зависи от личния растеж или деградация.

  Значението на термина и общи характеристики

  Самата дума „статус“ датира от древен Рим. Тогава това е по-скоро правна конотация, отколкото социологическа, и обозначава правния статус на всяка организация..

  Сега социалният статус е положението на човек в определена група и обществото като цяло, което му дава определени права, привилегии и отговорности по отношение на другите членове.

  Помага на хората да си взаимодействат по-добре помежду си. Ако човек с определен социален статус не изпълнява задълженията си, той ще носи отговорност за това. Така че, предприемач, който шие дрехи по поръчка, ако срокът бъде пропуснат, ще плати неустойка. Освен това репутацията му ще бъде накърнена..

  Примери за социалния статус на един човек - ученик, син, внук, брат, член на спортен клуб, гражданин и т.н..

  Това е определена характеристика на дадено лице според неговите професионални качества, материално и семейно положение, възраст, образование и други критерии..

  Човек може едновременно да влиза в няколко групи наведнъж и съответно да играе не една, а много различни роли. Затова те говорят за набори от статуси. Всеки човек го има уникален и индивидуален.

  Ролево поведение и конфликти

  „Ролевата същност“ е механизмът на индивида и неговата структура. По този начин неговите дейности се определят преди всичко от социалния статус и предписаните задължения. Но често изпълнението на нечий репертоар е придружено от трудности. Не всички действия са лесни за хората. В процеса човек може да изпитва напрежение, свързано с трудности при изпълнение на очакванията на другите или с несъответствие на вътрешните възгледи и ценности с тях..

  Често две или повече роли могат да бъдат несъвместими помежду си. Например жененият студент трябва да отговаря на изискванията на съпруга и студент. Напрежението може да бъде намалено по няколко начина. Един от тях е рационализацията. Това е защита срещу негативно възприемана ситуация чрез най-желаните нагласи. Например американските търговци на роби твърдо вярват, че всички хора са равни. Но робите са собственост, така че не бива да мислите за тяхното положение. Феноменът в очите им се появява така, че ролевото напрежение изчезва.

  Вторият метод е разделяне. В историята има много графични илюстрации, когато жестоките владетели се показаха като примерни и любящи съпрузи и бащи. Това "прераждане" също помага за намаляване на конфликта..

  Престиж

  Не на последно място ролята в съдбите на хората играе такова понятие като престиж (и положителен, от гледна точка на мнозинството, социален статус). Лесно можем да намерим примери във въпросника, които учениците от всички старши класове пишат преди да влязат във висши учебни заведения. Често те правят своя избор въз основа на престижа на определена професия. В днешно време малко момчета мечтаят да станат астронавт или пилот. И някога това беше много популярна професия. Те избират между адвокати и финансисти. Така че времето диктува.

  Заключение: човек се развива като личност в процеса на овладяване на различни социални статуси и роли. Колкото по-ярка е динамиката, толкова по-адаптиран към живота ще стане индивидът..

  Как да определите позицията си p

  Това е доста лесно да се направи. Достатъчно е да се опитате да се „впишете“ в системата на отношенията с обществото. Не забравяйте, че концепцията започва там, където са налице конкретни отговорности:

  • Децата трябва да се подчиняват на родителите си, а възрастните да помагат на децата..
  • Пешеходецът трябва да вземе предвид пътната сигнализация, да ходи по пешеходната част, а водачът да следва правилата за движение, определени от законодателството.
  • Студентът е длъжен да присъства на лекции, да взема сесии и да се държи коректно в класната стая.
  • Очаква се приятел да подкрепя, споделя хобита и интереси.

  Поради разнообразието от роли, индивидът трябва постоянно да променя модела на собственото си поведение. Така че, професорът в университета трябва да бъде строг и всезнаещ, а когато се прибере и се превърне в съпруг и баща, той проявява грижи и любов. Тези изисквания са противоречиви и често за мнозина е трудно да се съобразят на 100% с позициите си..

  Йерархия

  Обществото постоянно оценява значението на този или онзи статус и на базата на това изгражда йерархия на разпоредбите.

  Оценките зависят от полезността на бизнеса, с който се занимава човекът, и от системата на ценностите, възприета в културата. Престижният социален статус (примери: бизнесмен, директор) е високо оценен. На върха на йерархията е общ статус, който определя не само живота на човека, но и позицията на близки хора (президент, патриарх, академик).

  Ако някои състояния са необосновано подценявани, докато други, напротив, са прекалено високи, тогава те говорят за нарушение на баланса на състоянието. Тенденцията да го губи застрашава нормалното функциониране на обществото.

  Йерархията на статусите също е субективна. Човек сам определя какво е по-важно за него, в какъв статус се чувства по-добре, какви ползи извлича от това, че е в определена позиция..